HVO är ett förnyelsebart fordonsbränsle som går att tanka i befintliga dieselfordon. Det kan bland annat göras av slakteriavfall. Energifabriken är ett företag som satsat hårt på detta biodrivmedel och nu vill man etablera sig i både Motala och Vadstena.

I Motala har man just lämnat in en ansökan om bygglov för en tankstation. Om allting går vägen hoppas man att den ska vara i drift i slutet av oktober.

Men också i Vadstena har man önskemål om att få sätta upp en mack som kan serva såväl företag som privatpersoner. Vad den ska ligga är ännu inte klart och därför finns ingen bygglovsansökan inlämnad ännu, men enligt Energifabrikens vd och ägare Charlotte Elander är förhoppningen att anläggningen ska vara i drift innan årsskiftet. Förhoppningen där är att man förutom HVO också skulle kunna tanka RME, en annan dieselersättare, samt ladda elbilar.

I Vadstena har man dock haft kontakter med kommunen och enligt Energifabriken har de ställt sig positiva till en etablering liksom till att själva använda bränslet i sina fordon.