"Försvaret för krig mot Vättern"

Miljötillsynen över Vättern fungerar inte. Det skriver föreningen och aktionsgruppen Rädda Vättern i ett öppet brev till bland andra försvarsminister Peter Hultqvist (S) och miljöminister Karolina Skog (MP).

12 januari 2018 21:30

Gruppen agerar för att frågan ska lyftas Folk och försvar-konferensen i Sälen 14-16 januari.

Brevet inleds med en tillspetsad fråga: "Anser ni att ni sköter ert jobb när det är farligt att bada, fiska och dyka i Vättern på grund av försvarets verksamhet?"

Bakgrunden är försvarets ambition att utöka övningsskjutningarna över Vättern och att man dessförinnan, i 100 år, både skjutit och låtit dumpa ammunition i sjön.

Men i brevet nämns även att flera tunga remissinstanser i samband med en offentlig utredning 2015 påtalat att miljötillsynen brister i ärenden som rör försvaret.

Rädda Vättern exemplifierar med att tidigare uppgifter om att bottensediment vid skjutmålet ska skydda ammunitionen nu inte visat sig stämma. Istället råder sten- och grusbotten. Vilket gör att projektilerna – och även odetornerade sådana – ligger oskyddade. Därför har det också rekommenderats förbud mot bad, fiske och dykning i området.

Uppgifterna finns i en vid det här laget fem år gammal rapport upprättat inom försvaret. Och det kan också, enligt Rädda Vättern, förklarar varför uppgifterna heller inte lett till att området sanerats.

"Peter Hultqvist, Karolina Skog och Pierre Campenfeldt (försvarsinspektör, vår anm), ni är närmast ansvariga för att få slut på den långvariga krigföringen mot Vättern. Ett första steg kan vara att skapa en självständig tillsynsmyndighet", skriver Rädda Vätterns ordförande Lisa Lennartsson och juridiska ombudet Christer Haagman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!