Förslaget: Godstrafik på kanalen

Förr transporterades gods på Göta Kanal och om Transportstyrelsen får som de vill kan det bli så igen.

18 juli 2019 16:00

Transportstyrelsen har beslutat om nya områden för så kallad inlandssjöfart. Med detta menar man trafik på "inre vattenvägar" vilket bland annat är just kanaler.

Roger Altsäter, VD för Göta Kanalbolag, kommenterar:

– Vår grundinställning är att vi tycker att det är positivt, men att vi måste titta på vad det innebär och vad det får för konsekvenser. Vi kommer ju egentligen tillbaka till Göta Kanals ursprung, att även transportera gods på kanalen. Det man vet är att godstransporter på vatten är väldigt miljöeffektiva, det är väldigt bra för miljön och kostnadseffektivt. Sedan vet man ju att det tar lite längre tid, men det är ju en planeringsfråga.

Altsäter är dock inte helt säker på om godstrafiken kommer att bli verklighet:

– Nja, det vet jag inte ännu. Alltså, det här ger förutsättningar för att vi kan börja titta på det mer seriöst och det är ju bra.

Han avslöjar att det inte är första gången som frågan om nya godstransporter kommer på tal.

– Vi fick frågan för några år sedan och då kunde vi inte lösa det på grund av alla renoveringar vi gör.

Renoveringarna gör enligt Roger Altsäter forfarande att det kommer att dröja innan godsfartyg syns på kanalen.

– Göta Kanal kan inte vara redo förrän om eventuellt 2-3 år, i och med att vi måste göra klart vårt stora renoveringsprogram.

Han tror inte att kanalen måste anpassas för transporterna.

– Det har gått industrigods på den i 150 år så det tror jag inte.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Wickström

Ämnen du kan följa