Entreprenör vill köpa Gamla Motala Verkstad

Gamla Motala Verkstad kan säljas och ge plats för nya bostäder. Nu för kommunen samtal med en intresserad entreprenör. Vad som händer med Lokverkstan är ännu oklart.

6 mars 2019 06:00

Kanalbolaget behöver renovera kajen i Gamla Motala Verkstad men behöver skjuta på arbetet i väntan på hur kommunen vill hantera Lokverkstan och övriga byggnader i området. Samtidigt har kommunen sedan jul en diskussion med en intressent som vill köpa kommunens fastigheter.

– Det finns en entreprenör som vill komma dit och göra någonting bra. Vi tycker att det vore ett fantastiskt tillfälle om någon som har pengar skulle vilja ta sig an området för vi har inte de möjligheterna, säger kommunalråd Kåre Friberg (M).

Vad är det för entreprenör som visat intresse?

– Det kan jag inte gå in på, men det rör sig om ett etablerat svenskt företag. Han hörde av sig till oss och vi åkte runt och visade Motala. Då fick han känslor för Lokverkstan och området och vad man skulle kunna göra med det, säger Kåre Friberg.

Vad intressenten har för planen har man ännu inte fått full information om. Entreprenören har visat intresse för Lokverkstan, men vad som skulle kunna göras med lokalen har inte framförts till kommunen.

– Det har vi inte fått höra ännu, men det är ganska styrt vad man kan göra med byggnaden eftersom den är k-märkt, säger Kåre Friberg.

Däremot har det uttrycks önskemål om att kunna bygga bostäder intill.

– Vi vet inte hur mycket bostäder det skulle kunna röra sig om, men det handlar inte om några stora höghus utan om bebyggelse som skulle smälta in i området, säger Kåre Friberg.

För att kunna bygga bostäder i Gamla Motala Verkstad krävs en ny detaljplan som medger sådan bebyggelse. Dessutom måste marken saneras. Kostnaderna för det har tidigare uppskattats till 180-200 miljoner kronor.

– Och där kommer länsstyrelsen in i bilden. I dag finns det bidrag som man kan söka om man vill sanera gammal industrimark för att möjliggöra bostadsbyggande, säger Kåre Friberg.

En ansökan till länsstyrelsen är därför på gång och inom några veckor ska man träffa entreprenören igen.

– Än så länge är det här på ett tidigt stadium, men det finns ett starkt intresse, säger Kåre Friberg.

Hur långt fram i tiden ligger de här planerna?

– Vi ska ha ett nytt möte med entreprenören och sedan ska vi träffa länsstyrelsen igen. Men det kommer säkert att ta minst två år innan det händer någonting. Det här är en lång process, säger Kåre Friberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa