Efterlängtad cykelväg försenas

Ett formaliafel gjordes när vägplanen för nya gång- och cykelvägen mellan Motala och Vadstena ställdes ut. Nu måste omtag göras som innebär en försening på upp till ett och ett halvt år.

14 augusti 2019 06:00

Vid den interna kvalitetsgranskningen inom Trafikverket upptäcktes att tydligare beskrivning behövdes för hur den tillfälliga nyttjanderätten av vägområdet används och hur stor yta av markägares mark som tas i anspråk.

Detta leder till att hela projektet måste backas och granskningsförfarandet av vägplanen göras om.

– Själva utställelsen är en viss tid, men sedan ska kommunerna svara och alla fastighetsägare, säger Kristoffer Gamba, projektingenjör på Trafikverket.

Det tar lång tid framförallt eftersom hänsyn måste tas till remisstider.

Tidigare var det sagt att, om allt gick bra, byggstart skulle ske vintern 2019/2020, men nu flyttas den fram.

– Planerad byggstart blir vårkanten 2021, säger Kristoffer Gamba.

Vissa delar av projektet kan kanske påbörjas tidigare under 2021, men inte själva byggstarten.

Totala kostnaden för projektet är 44 miljoner kronor. Trafikverket ska stå för 50 procent och Motala och Vadstena kommun för 25 procent vardera. Huruvida fördröjningen kommer att påverka kostnaden kan Kristoffer Gamba inte uttala sig om i nuläget.

– Det är ju väldigt tråkigt och beklagligt när det blir förskjutet förstås, men det är samtidigt bra att Trafikverket tar det här omtaget för att slippa ett överklagande framöver som kanske tar ändå längre tid. Så man har gjort det bästa av situationen. Göra om och göra rätt så fort det går. För syftet är ju att få det klart så fort som möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande i Vadstena Peter Karlsson (M).

Om vägplanen skulle överklagas på grund av formaliafelet skulle det kunna bli en utdragen process.

– Det är ju långa handlingstider i domstolsväsendet så det är väl jättebra att man gör så här när situationen är som den är, säger Peter Karlsson.

Många har sett fram emot den planerade gång- och cykelvägen.

– Den är efterlängtad. Vi väntar med stor spänning och glädje på den. Det är redan nu många som cykelpendlar mellan Motala och Vadstena åt båda hållen, säger han.

Motalas kommunstyrelseordförande Kåre Friberg (M) får informationen via tidningen.

– Upptäcker man fel ska man givetvis också rätt rätta till det, kommenterar han.

Samtidigt konstaterar han att projektet tydligen fortsätter att krångla. Tidigare fördubblades prislappen till följd av att banan behövde göras bredare. Något som Motala accepterade då. Om det finns en gräns för hur långt kommunen kan sträcka sig om kostnaderna åter skulle öka, vill inte Friberg uttala sig om idag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Katarina Hydén Henrik Gedda