Därför gräver de flera mil i kommunen

Nu ersätts luftledningar med markkabel och uttjänt markkabel byts ut mot modern kabel.

24 april 2018 18:16

Vattenfall Eldistribution investerar fram till 2019 cirka 100 miljoner kronor i en rad ombyggnadsprojekt av elnätet i Motala kommun. I Motala stad och i Borensbergs tätort byts uttjänt markkabel ut mot ny modern kabel. På landsbygden ska totalt 40 kilometer oisolerad luftledning bytas ut mot markförlagd kabel de närmaste tre åren.

Till en början inleder man arbetet med ombyggnation på sträckorna Motala - Nykyrka och mellan Älgmyrakorset och Tjällmo. Även luftledningen till Klockrike samhälle kommer att ersättas med kabel. En första etapp av det arbetet startar under 2018.

– Vi har haft utmaningar med återkommande strömavbrott i området kring Tjällmo de senaste åren. När vi bygger om elnätet så får vi ett nät som är mindre känsligt för påverkan från väder och vind. Det kommer att minska antalet strömavbrott betydligt för våra kunder, förklarar Rolf Andersson, projektledare på Vattenfall Eldistribution AB.

För att ge en föreställning av vilka längder och mängder av kabel det handlar om totalt ger Katrin Lemming Thulin, kommunikatör, Vattenfall Eldistribution AB, följande bild:

– Vattenfall Eldistributions elnät motsvarar en sträcka på tre varv runt jorden och vi är nu inne på fjärde varvet. 50 procent av all el i landet går genom Vattenfall Eldistributions elnät. Vi har nu ökat investeringstakten på att modernisera, stärka och förbättra elnätet. Exempelvis genom att ersätta luftledningar med markkabel, där Motalaprojektet är en del av detta omfattande förbättringsarbete, men också anpassningar av elnätet för att möta samhällets behov av anslutning av nya bostadsområden och förnybara energikällor såsom solceller.

Vid Råssnäs i Motala inledde man arbetet i vecka 14. Projektledare Rolf Andersson berättar:

– Här ute har man dubbla kablar, med tanke på Vattenverkets elförsörjning och man lägger nu också ner en grövre kabel än vad som finns i marken tidigare.

Den nya modernare kabeln har en större area vilket innebär att överföringskapaciteten ökar i elnätet.

– Än så länge har vi inte haft några driftstörningar i Motala stad som beror på ålderstigna kablar. Den satsning vi nu gör är framför allt i förebyggande syfte för att även i framtiden kunna erbjuda en god leveranskvalitet, säger Rolf Andersson.

Totalt handlar det om cirka 17 projekt i Motala stad och två i Borensberg. Syftet med åtgärdsprogrammet är att ge en säker elleverans och man räknar med att hinna byta ut kablar med kvalitetsproblem innan det uppstår allvarliga störningar. Vattenfall Eldistribution installerar även en ny fjärrkontrollteknik för att bättre kunna övervaka och styra elnätet på distans.

– Felsökningen snabbas upp i och med detta, förklarar Katrin Lemming Thulin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Törnström

Ämnen du kan följa