Dålig stämning på Fria Intermilia

Föräldrar vittnar om oro på Fria intermiliaskolan i Motala. Efter att tidigare rektor stängdes av för två veckor sedan uppfattas det som att skolan inte har någon ledning alls.

5 oktober 2018 18:28

– Barn och personal far illa. Stämningen är inte bra, det är stökigt, säger några föräldrar.

Ingen av dem vi talar med vill dock framträda öppet. Det är uppenbart att statliga Skolinspektionens kraftiga kritik i 16 punkter delat föräldragruppen i två läger. En för och en mot Riitta Paananen, rektorn som styrelsen stängt av och som man nu också vill se uppsagd.

Ordförande Roger Källström upprepar att styrelsen inte nåddes av några alarmerande signaler från rektorn i och med Skolinspektionens allvarliga utlåtande daterat 12 juni.

– Och det fick sedan gå för lång tid utan att något gjordes åt problemen, säger Källström.

Skolinspektionen kräver nu ett åtgärdsprogram mot de 16 bristerna läggs på bordet senast den 15 oktober. Misslyckas man med riskerar skolan att få böta 300 000 kronor.

– Det handlar om att få fram ett dokument och sedan arbeta efter det. Det bör vi klara, säger Roger Källström och tonar ner tidigare uppgifter om att skolan kan vara på väg att stängas.

Motala kommun, med det yttersta ansvaret för att elever inom kommunen uppfyller skolplikten, har gått i beredskap för att kunna ta över undervisning om Fria Intermilia frivilligt skulle lägga ner eller få sitt tillstånd indraget av Skolinspektionen.

Oavsett läger kritiseras bristande information till föräldrarna om situationen.

– Vi ska ha ett föräldramöte den 18 oktober, uppger Roger Källström.

– Det är alldeles för sent. Jag vill ha ordning och reda och en fungerade rektor på plats – nu! kontrar en förälder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa