Brottsregisterkoll nytt krav för bidrag

Barn- och ungdomsföreningar i Motala ska kräva sina ledare på utdrag ur belastningsregistret. Annars riskerar man sina kommunala bidrag.

11 augusti 2019 07:00

Kravet nämns som en "politisk inriktning" i den styrande Alliansens budgetförslag för Motala kommun 2020 och utreds nu av bildningsnämndens fritidsförvaltning.

– Politik är att vilja, heter det. Och vi vill att föräldrar ska kunna veta att de lämnar sina barn till en trygg aktivitet. Vi har i första hand tänkt på idrottsföreningar, men det här bör förstås gälla alla som bedriver verksamhet för barn och unga, säger bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson (M).

Att begära begränsade utdrag ur belastningsregistret är legio när kommunerna anställer personal till exempelvis barnsomsorgen. Av intresse är då framför allt om den sökande har gjort sig skyldig till någon form av sex- eller barnpornografibrott. Och det är den kartläggningen som Alliansen nu vill se även bland barn- och ungdomsföreningar.

När det gäller föreningsmedlemmars handel och vandel har dock kommunen själv ingen möjlighet att ta del av enskildas brottsregister. Enligt fritidsförvaltningens utredare, Tony Westling, får därför tillämpningen av de strängare bidragsreglerna bygga på ren tillit. Den bidragssökande föreningen får kräva av sina ungdomsledare att de ordnar fram utdrag från polisen och sedan visar upp dem. Därefter får det vid ansökan intygas att registerutdrag på så sätt har kontrollerats och att heller ingen olämplig person deltar i verksamheten.

– På något annat sätt kan det inte gå till. Föreningarna får inte behålla uppgifterna, utan bara titta på dem, och man har heller inte rätt att föra något av innehållet vidare, säger Tony Westling.

Riksidrottsförbundet vill att dess anslutna föreningar självmant gör den här typen av kontroll. Och Degerfors är en kommun som redan, i viss mån, har kopplat krav på registerkoll till bidragsvillkoren. Här ska barn- och ungdomsföreningar på begäran av kommunen kräva utdrag av sina ledare.

Förutom Motalas idrottsklubbar berörs även kyrkor, kulturgrupper och friluftsföreningar som söker anslag till barn- och ungdomsaktiviteter. Tillsammans gör man årligen anspråk på aktivitetsstöd samt bidrag till lokaler, anläggningsdrift och investeringar för cirka fem miljoner.

Tony Westling konstaterar att det finns en del frågetecken att reda ut kring det utökade regelverket:

– Ledare kommer ju också och går – behöver vi kräva intygskontroll varje år eller kan vi nöja oss med glesare intervall? Ska pengar stoppas omedelbart om intyg saknas eller ska vi då låta det stanna vid en varning? Sedan är ju frågan hur vi kan kontrollera att föreningarna har intygat sanningsenligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa