Skolans rektor Riitta Paananen säger att konkursen vidtagits för att säkra kvardröjande betalningar till personalen via den statliga lönegarantin när kommunens skolpeng upphör i januari .

LÄS MER: Fria Intermilia måste stänga

Samtidigt berör en konkurs nu inte bara f-9-undervisningen utan också förskolan Lilla Intermilia, med ett 100-tal barn och där tillsynsansvaret är kommunens.

Artikelbild

| Fria Intermiliaskolan har lämnat in en konkursansökan.

Ovetandes om konkursbeslutet diskuterade bildningsnämnden under onsdagen konsekvenserna av en eventuell konkurs. Beskedet löd att kommunen kan komma att behöva ta över hela verksamheten, inklusive personal. Enligt ordföranden Nicklas Rudberg (S) bör man i så fall försöka få fortsätta i befintliga lokaler.

Riitta Paananen säger å sin sida att konkursförvaltaren tittar på möjligheterna att låta Intermilia fortsätta driva förskolan.

Intermiliastiftelsen har kopplat in jurister på ett överklagande. Men hoppet måste först stå till att domstolen bifaller inhibition av verkställigheten av stängningsbeslutet. Det vill säga att undervisningen får fortsätta tills en dom föreligger. Utan elever är det svårt att kämpa för att skolan ska finnas kvar.

– Våra jurister menar att inspektionen först borde ha dömt ut vitet på 300 000 kronor när de inte var nöjda med åtgärdsplanen och sedan låtit oss arbeta om den, säger Riitta Paananen.