Använder stöd till andra partiavdelningar

Det är närmast ofrånkomligt att inte också skicka partistödspengar uppåt i organisationen. Pengar behöver fördelas till partikamrater i mindre kommuner, det menar både Liberalerna och Vänsterpartiet i Motala.

14 oktober 2018 07:00

Annars är avsikten med ett kommunalt partistöd är att det ska användas lokalt.

– Men det krockar med partidirektiv som vi inte kommer undan. En tredjedel av vårt partistöd ska in till distriktet. Men med det får vi själva och även våra mindre avdelningar del av gemensamma arrangemang och utbildningar. Det är en solidaritetshandling, säger V-kassören Anders Andersson.

Liberalernas ordförande Kjell Fransson tolkar att redovisningskravet för partistödet tillkommit för att klargöra i vad mån pengar skickas uppåt i partierna.

– I vårt fall bidrar vi bara till distriktet. Vi får tillbaka i form av service, men hjälper också till att bekosta partiverksamhet för mindre avdelningar i mindre kommuner. Det här är en förutsättning för att kunna ha partiarbete där vi är representerade, säger Fransson.

L och V och övriga partier vi pratar med har inget emot att enas kring en gemensam redovisningsmall för partistödspengarna. Men åsikterna går redan isär om hur detaljerad man behöver vara.

Att det idag ser som det gör kommenteras för Centerpartiets och Miljöpartiets del så här av Jan Arvidsssonrespektive Catarina Engström:

– Det gick första gången och då gjorde vi likadant igen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa