Alliansens budget har antagits

Många inlägg och stundtals hätskt. Men när det väl blev omröstning uteblev dramatiken. Alliansens budget för Motala kommun 2019 gick igenom utan votering och utan att förslag behövde ställas mot varandra.

10 december 2018 22:20

Kommunfullmäktiges ordförande Nils-Ingvar Graan förklarade att han funnit Alliansens förslag antaget. De främsta opponenterna i Solidariskt Motala (S+V+MP) reserverade sig och så var det inte mer det. Kanske hade luften gått ur ledamöterna efter timtals debatterande. Och så var de redan 20 minuter försenade till den Råhlénska middagen på Statt.

Flera ärenden återstod på dagordningen, bland annat att välja ledamöter till alla nämnder för kommande mandatperiod. Men dessa får nu klaras av vid en extrasittning om en vecka.

Alliansens budget innebär åtstramningar för 58 miljoner nästa år. 20 läggs ut på nämnderna, medan 38 ska hanteras på övergripande nivå och avse "effektiviseringar". Vidare skärs investeringarna ner med 87 miljoner jämfört med preliminära planer i våras.

Debatten kom därför att stå mellan vad som är rimligt att klara av på ett år och att leva upp till beslutade finansiella mål.

– Har vi fattat beslut om att ha ett överskott på 2,5 procent av omslutningen så ska vi också följa det. Det är inte bra att göra som ni föreslår, att vi ska nöja oss med 2,0 procent nästa år. Det blir ju bara ännu mer pengar att ta igen senare, anförde Liberalernas Kenneth Söderman i en dust med oppositionsrådet Elias Georges (S).

– Målet kan hanteras över tid. 2,5 procent är ett för kraftigt krav att hantera omgående, invände Georges.

Debatt blev det även om hur barnomsorgen kan garanteras fler platser. Alliansen har avbrutit en upphandling för halva behovet – åtta avdelningar behövs till 2020 – för att istället pröva om Motala församling kan hjälpa till genom att bygga en förskola nära Råssnäskyrkan. Något som bildningsnämndens avgående ordförande Nicklas Rudberg (S) ställde sig frågande till.

I ämnet "investeringar för framtiden" framhöll Peter Karlberg (V) vikten av en ungdomsgård på Ekön, medan de borgerliga fick igenom fördubblade anslag till gatu- och fastighetsunderhåll.

Peter Karlberg kallade Sverigedemokraternas budgetförslag för ett pekoral som genomsyrades av invandrarfientlighet.

– Sluta att ljuga och lär dig att skilja på invandrare och invandringspolitik, replikade SD:s gruppledare Johnny Karlberg i ett hätskt replikskifte.

Själv ansåg han att huvuddraget i SD-förslaget var att begränsa kommunens befolkningsökning till vad de ekonomiska resurserna medger.

Cari Rylander (L) sade sig ha särskådat SD-förslaget i detalj och förklarade att hon blivit rädd.

– Med partiets krav på assimilation istället för integration kränker man människor, ansåg hon bland annat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa