Alliansen redo att utreda Platens framtid

Styret i kommunen vill gärna titta på en bolagisering av Platen. Det säger Kommunalråd Kåre Friberg (M). Men oppositionen är fundersam.

28 mars 2019 20:00

Platens nye ordförande Daniel Starkengren (M) säger i en intervju att han bett kommunalråd Kåre Friberg (M) om en utredning om hur Platen ska kunna organiseras i framtiden och då bland annat studera just en bolagisering. Det skulle bland annat möjliggöra för Platen att börja bygga bostadsrätter.

– Vi vill titta på vad de här förändringarna skulle kunna innebära. Väldigt många kommuner har gått ifrån stiftelseformen och vi vill veta varför liksom att få veta vad det skulle ge oss att ombilda till aktiebolag. Några fördelar bör det ju finnas med det eftersom så många kommuner valt att ombilda, säger Kåre Friberg.

Han säger att Alliansen redan före sommaren är redo att ta beslut om att tillsätta en extern utredning.

– Jag ser inte att vi har den kompetensen i kommunen så att vi kan utreda det själva, säger Kåre Friberg.

Oppositionsråd Elias Georges (S) kan inte uttala sig i ärendet. Han är tjänstledig från sitt jobb på just Platen och är därför jävig. Istället hänvisar han till partikollegan Lena Westerlund som inte heller kan ge något besked i nuläget.

– Det här är en så stor fråga att vi inte kan ta ställning till den direkt. Vi ska ha styrelsemöte på söndag och då ska vi ta upp det här. Det handlar om väldigt mycket pengar och en stor förändring som kan påverka hyresgästen i Platen och Motalaborna. Vi vill inte snabbt slänga ur oss ett svar utan titta på det ordentligt, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa