Alkoholister fick "blåsa" via mobilen

Socialförvaltningen väljer att göra en satsning på digital missbruksvård.

4 november 2017 10:00

Under våren har Motala, som en av fyra kommuner i östra Mellansverige, deltagit i ett hälsoprojekt som syftat till att hitta ett lämpligt hjälpmedel för personer som hamnat i alkoholmissbruk. Sammanlagt 35 patienter har medverkat i en studie där de fått hjälp att bibehålla nykterheten genom dagliga nykterhetstester via mobilen.

Resultatet har upplevts som positivt och därför väljer nu socialförvaltningen att implementera en så kallad e-hälsoplattform i sin missbruksvård.

– Vi är helt övertygade om att e-hälsa är framtiden för missbruks- och beroendevården, säger socialförvaltningens Therése Johansson i ett pressmeddelande.

Den tekniska plattformen, som heter Triple A, är klassad som godkänd av Läkemedelsverket.

– Vår erfarenhet under studien var att e-hälsoplattformen var tydlig, informativ och användarvänlig, säger Therése Johansson.

Tanken är att patienterna ska kunna göra blåstester direkt via mobilen. Resultatet ska därefter kunna följas av vårdgivaren som skräddarsyr behandlingen efter verkliga behov.

– Vi kan ta del av mycket information som ger oss stöd i arbetet att identifiera förändrade mående- och beteendemönster, säger Therése Johansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Oliver Beckman