Torget i ny skepnad

En västentlig uppgift i planeringen av det nya Motala centrum blir att göra något åt det ödsliga Stora torget.

11 april 2012 12:20

En medborgarenkät och samtal med Centrumföreningen ligger sedan tidigare till grund för förändringar. Men nu har även arkitekter från byrån Sweco studerat förhållandena på plats och ställe och sammanfattat visionerna i några skisser.

Intrycket ska bli att det ändå finns olika "rum på torget". Det kan skapas med en paviljongbyggnad utmed i östra sidan, genom att mjuka upp stenytan med större planteringar och med en ny, mera inbjudande inramning av von Platen-statyn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!