Kvinnlig gemenskap som provocerade

Om den medeltida - och nutida - kvinnorörelsen beginerna handlar den 54:e utgåvan av föreningen Gamla Vadstenas småskrifter.

7 januari 2010 14:30

Författare är historikern Ingemar Lindaräng i Vadstena som i den här skriften redovisar sina forskningar. Det är intressant läsning, särskilt som han ofta anlägger ett genusperspektiv på maktfrågorna.

Begin - ordet har okänt ursprung och har kopplats ihop med ordet beige, efter en enkel klädedräkt.

Rörelsen uppstod i trakten av Liège i Belgien i början av 1200-talet och spreds till Nederländerna, norra Frankrike, Tyskland, Schweiz, Danmark och Sverige.

I Vadstena öppnades en beginkommunitet på 1380-talet.

Det handlar om kvinnor som valde att leva utan män, ett fromt och enkelt liv i gemenskap. De hjälpte fattiga och sjuka och försörjde sig själva.

På 1200-talet hade kyrkan särskilt stora anspråk på makt och rikedomar. Då uppstod tiggarordnar och andra rörelser mot ett enklare och mer urkristet liv.

Det fanns skäl för kvinnor att undvika äktenskapet med den maktlöshet och risk för att dö i barnsäng som det medförde.

Att gå i kloster var en möjlighet för de rika. Beginerrörelsen blev en möjlighet för dem som inte ville gifta sig att ändå leva ett självständigt liv i samhället.

En manlig motsvarighet, begharder, fanns också.

Ingemar Lindaräng gör troligt att Den heliga Birgitta kom i kontakt med beginerrörelsen, dels via en av sina biktfäder, dels vis drottning Blanka, och kanske även under maken Ulfs sjukdomsfall under deras pilgrimsresa.

Beginerna utsattes för många förföljelser. Några av dem dömdes för kätteri och brändes på bål. Att kvinnor levde tillsammans, utan män, var provocerande.

I Vadstena finns rester av beginernas hus i form av några fördjupningar i klostermuren i munkarnas trädgård. Beginerna levde 118 år i klostrets närhet, och med klostrets stöd, tills de drevs bort av bröderna 1506. Det kan ha berott på att munkarna ville utvidga sin trädgård.

Ingemar Lindaräng antyder beginer kan ha varit upphov till Vadstenas knypplingstradition. I Holland och Belgien var det vanligt att man knypplade i beginerhusen.

Tidigare har det hetat att knypplingen kom till Vadstena på 1600-talet med soldatfamiljer.

Beginerrörelsen har genomgått något av en renässans och finns nu på flera platser i Europa och även i USA.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!