Tidplan för fiberutbyggnad saknas

I Linköpings kommun har alla hushåll på landet fått erbjudande om fiberanslutning till ett fast pris. Något liknande kan komma i Mjölby, men det är oklart när.

18 september 2018 21:30

Samtal och diskussioner har förts mellan kommunen och Utsikt bredband, som är ett dotterbolag till Tekniska verken i Linköping. Även MSE, Mjölby Svartådalens energi AB, är majoritetsägt av Tekniska verken.

Signaler har kommit från kommunledningen om att fiberutbyggnad är på gång. Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande (S) har antytt detta på ett fullmäktigemöte i somras.

Men enligt Jörgen Svärdh, vd för Utsikt bredband, är ingenting klart. Det finns heller ingen tidsplan för ett eventuellt kommande sådant erbjudande.

– Vi tittar på att bygga vidare. Just nu handlar det om landsbygden i Linköpings kommun, där även vissa gränsområden till andra kommuner ingår, säger Jörgen Svärdh.

Enligt honom pågår det en dialog med Mjölby kommun. Ambitionerna finns att bygga ut nätet. Han menar att bolaget har ett ansvar att alla hushåll ska kunna anslutas till en snabb internetuppkoppling.

Tidigt i våras gick Utsikt bredband ut med ett generellt erbjudande till alla hushåll på landet i Linköpings kommun. Till ett fast pris på 19 900 kronor, exklusive grävning på tomt, får man fiber indraget till sin fastighet.

I Mjölby kommun har en kartläggning gjorts över hur många hushåll det kan röra sig om och vad det skulle kunna kosta att ansluta alla till bredband.

– Vi har tittat på tretton områden. Kostnaden uppskattas till i runds tal 30 miljoner, säger Kenneth Hummelgren som handlägger bredbandsfrågor vid Mjölby kommun.

Han menar att det finns vissa hushåll som ligger avsides och som drar upp denna siffra kraftigt och som snarare borde anslutas från ett annat håll, till exempel från Boxholm. Därför måste detta ske i dialog mellan angränsande kommuner, menar han.

– Jag väntar på ett besked och hoppas att det kommer, säger han och menar att dialogen finns.

Att det dröjer tror han kan bero på att man avvaktar den politiska processen efter valet.

Enligt Jörgen Svärdh på Utsikt bredband handlar det inte om att man tagit på sig för mycket arbete i Linköpings kommun.

– Men vi är noga med att anlita entreprenörer som är specialiserade på detta. Man kan inte göra allt exakt samtidigt, säger Jörgen Svärdh.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sune Johansson

Ämnen du kan följa