Stopp för burkini på badhuset

Mjölby kommun vill inte längre hyra ut kroppstäckande badkläder, burkini, till badgäster på Lundbybadet. Plagget är inte förenligt med kommunens normer och värderingar, har politikerna kommit fram till.

12 mars 2018 15:20

Den som i fortsättningen vill bada i burkini på det kommunalt drivna Lundbybadet är välkommen att göra det, men får då ta med sig sitt privata badplagg, något som P4 Östergötland var först med att rapportera.

– Det handlar alltså inte om något förbud mot burkini. Men vi har diskuterat och kommit fram till att kommunen inte ska tillhandahålla burkini för uthyrning, säger Anneli Sjöstrand (C), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mjölby.

Nästa vecka sammanträder kultur- och fritidsnämnen och då ska nämnden fatta beslut om förslaget att burkini-uthyrningen på Lundbybadet ska upphöra. Förslaget har redan diskuterats i nämnden, efter den debatt som ägde rum i kommunfullmäktige i november 2017. Nu står både majoritets- och oppositionspartierna bakom förslaget, enligt Anneli Sjöstrand, och lär troligt klubbas igenom på nästa sammanträde.
 
Lundbybadet började hyra ut burkini till badgäster med syftet att kvinnor och flickor som ville täcka sina kroppar för att vara bekväma med att bada offentligt skulle ges möjlighet till det. Under hösten 2017 fick badet, bland annat på sin hemsida på facebook, ta emot kritiska och även stötande kommenterar som svordomar, inlägg som kunde ses som hets mot folkgrupp, och rasistiska uttalanden från personer som ansåg att det var fel av badet att hyra ut burkini, som enligt kritikerna tjänar till att understödja ett hederstänkande där vissa män kräver att flickor och kvinnor täcker sig.
 
I november 2017 lämnade Sverigedemokraterna (SD) in en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Elisabeth Moborg (S) där partiet ville stoppa burkini-uthyrningen. I det skriftliga svaret på interpellationen svarade Moborg senare att SD-representanterna Runar Öhman och Andreas Östensson uttryckte sig alltför kategoriskt. Moborg svarade:

”Det mest självklara måste ju vara att låta en kvinnas kropp och klädsel vara hennes eget val, utan rädsla för skuld, våld, tvång eller oönskad beröring”. SD:s företrädare å sin sida påstod att de heltäckande simkläderna "står i kontrast mot lagar och förordningar”.
 
Interpellationen ledde till en debatt i ämnet i kommunfullmäktige och frågan hänvisades tillbaka till kultur- och fritidsnämnden, där partierna nu alltså är eniga om ett stopp för uthyrningen.

– Vi tycker det är en markering från kommunen. Vi ska jobba utifrån jämställdhet och människors lika värde, säger nämndens vice ordförande Anneli Sjöstrand (C).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Eriksen

Ämnen du kan följa