Olyckan inträffade på E4 i höjd med Mjölby den 27 februari i år. Enligt åklagaren körde 47-åringen bil trots att han var uttröttad. Mannen somnade eller åtminstone "nickade till" när han körde på motorvägen, vilket fick till följd att bilen körde in i en lastbil.

Åklagarkammaren har nu utfärdat ett strafföreläggande som innebär att 47-åringen ska betala 40 dagsböter på sammanlagt 8 800 kronor.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och därmed blir det inte någon rättegång. En åklagare kan utfärda ett strafföreläggande om den misstänkte erkänner brottet.