Skänninge ska få tillbaka tandvård

Regionen ska åter erbjuda tandvård i Skänninge. I vilken omfattning och i vilken lokal återstår att se.

13 maj 2017 05:05

– Det är alltid lika roligt att bejaka ett medborgarförslag, säger regionrådet Torbjörn Holmqvist (S).

Han syftar på Gun-Inger Eklöfs medborgarförslag att tandvården ska återkomma till Skänninge. Hon motiverade förslaget med att det bor många gamla på orten som har svårt att ta sig till Mjölby.

I medborgarförslaget uppskattar hon behovet av tandläkarmottagning i Skänninge till ungefär två dagar per vecka.

Regionfullmäktige beslutade på senaste mötet i enighet att bifalla medborgarförslaget.

– Oftast är det svårt att genomföra medborgarförslag, men när vi tittade djupare på denna fråga, så såg vi att det finns ett tillräckligt stort patientunderlag i Skänninge, säger Torbjörn Holmqvist.

Folktandvården i Skänninge stängdes igen 1 oktober 2002. Den förklaring som då gavs var att det var svårt med bemanningen och att tandläkarbristen krävde en centralisering till Mjölby, åtminstone vad det gällde vuxentandvården.

Stängningen av kliniken kom att svida ännu mer sju år senare, när ortens enda privattandläkarpraktik försvann.

Gun-Inger Eklöf är ord­förande för PRO Skänninge. Hon förankrade sitt förslag bland medlemmarna och förde fram det inte minst med tanke på de svårigheter som många äldre över 80 år har att ta sig till folktand­vården i Mjölby.

– Många av dem har inte färdtjänst och det är ganska långt att ta sig ifrån pendeln på Mjölby resecentrum till folktandvården vid vårdcentralen.

Hon tycker att regionens beslut är ett steg i rätt riktning.

– Många med mig välkomnar verkligen det här och det handlar inte bara om oss äldre. Jag tror att personer i alla åldrar som flyttar till Skänninge förväntar sig att det ska finnas både sjukvård och tandvård.

PRO-ordföranden ger regionen en eloge att det vid beredningen av ärendet togs fram sifferfakta som talar sitt tydliga språk om vilket behovs som finns. Det bodde 15 mars 5 023 personer som har Skänninge som postadress, 32 procent av dem är 0–21 år och 22 procent är lägst 65 år.

Folktandvården försvann från Skänninge samma år som Gun-Inger flyttade dit.

Hon vet att kliniken fanns i en del av vårdcentralens nuvarande lokal.

Maria Johansson, som ingår i regionens ledningsgrupp, säger att folktandvården ges ett uppdrag att titta på det här.

– När kan Skänningeborna åter få tandvård på hemorten? Var? Och i vilken omfattning? Ingen av de frågorna kan någon i dag svara på. Troligtvis kommer vi inte att kunna erbjuda tandvård i Skänninge fem dagar i veckan eller så blir det så, men begränsat till viss tid varje dag, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karl-Johan Norén karl-johan.noren