Händelsen inträffade på en restaurang i Mjölby någon gång mellan den 10 och den 12 januari i år. Enligt åklagaren slog 41-åringen till en kvinna på stjärten. Senare samma dag berörde 41-åringen kvinnan på brösten.

Åklagarkammaren i Linköping har nu utfärdat två strafförelägganden för sexuellt ofredande. Som straff ska mannen betala 80 dagsböter på sammanlagt 4 000 kronor.

En åklagare kan utfärda ett strafföreläggande om den misstänkte erkänner brottet. På det sättet undviks en rättegång. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och antecknas i belastningsregistret.