Oroliga föräldrar får andas ut

Gatukontoret och oroliga föräldrar i Sörby har fått positivt besked. Trafikverket bidrar till ett säkrare övergångsställe.

30 augusti 2018 16:00

Det var i mitten av juli som vi berättade om boendes kamp för en säkrare skolväg över Järnvägsgatan vid Lundby Backgård. Kommunens svar till föräldrarna var att man sökt medfinansiering för att bygga ett säkrare övergångsställe på platsen.

Önskemålet från de boende på södra sidan av Järnvägsatan om en gång- och cykeltunnel ansåg sig kommunen inte ha ekonomiska möjligheter att realisera.

Nu har besked kommit från Trafikverket att man bidrar med halva kostnaden, drygt 600 000 kronor för att kommunen under 2019 ska kunna färdigställa ett så kallat dynamiskt farthinder. "Passagen tillgänglighetsanpassas och förstärkt belysning sätts upp", skriver Trafikverket i sitt beslut.

Ett dynamiskt farthinder kan bestå av en lucka i gatan som fälls ner några centimeter om en bil närmar sig i för hög hastighet. Det uppstår därmed en kant som en bil tvingas köra över. Bilens hastighet mäts med hjälp av radar och styr om luckan ska fällas eller inte.

I sin ansökan skriver Mjölby kommun att "åtgärden kommer att bidra till att fler vill gå och cykla eftersom passagen blir tryggare och säkrare vilket leder till förbättrad folkhälsa".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sune Johansson

Ämnen du kan följa