– Jag hoppas att fontänen ska bli ett landmärke, säger konstnären Jörgen Svensson.

På tisdagen invigdes den gröna utsmyckningen i korsningen Smålandsvägen-Svarvargatan/Järnvägsgatan i Mjölby. En korsning som inte längre är en korsning utan en rondell, ombyggd för att minska och lindra trafikolyckor. I mitten står nu den japansk-inspirerande utsmyckningen som Jörgen Svensson i tre års tid ritat och arbetat fram.

Beslutet om investeringen gav upphov till stridigheter i Mjölby kommun och väckte åsikter om både utformning och formell hantering av konstinköp. Nu står den där, med vatten strilande nedför de två våningslagren och när mörkret fallit ska konstverket stå upplyst.

Artikelbild

| Jörgen Svensson har hämtat inspiration från skogen, från europeiska storstäder och från japansk formgivning när han arbetat fram fontänen.

Jörgen Svensson tycktes vid invigningen lättad över att projektet var färdigt och tyckte att fontänen fått rätt omfång i förhållande till omgivningen.

Tycker du om fontänen?

– Ja, jag tycker om den. Hade jag fått helt fria händer så hade den kanske sett lite annorlunda ut, men jo jag tycker om den, säger Jörgen Svensson.

Budget och placering har varit två faktorer att ta hänsyn till. En fontän i en rondell måste vara genomsläpplig för sikt.

Artikelbild

| Nu är den japanska fontänen på plats i Mjölby.

Fontänen ska, enligt uppdraget som Svensson fick, gestalta begreppet ”världsvan” som Mjölby kommun använder i sin slogan. Konstnären har hämtat inspiration från europeiska storstäders storslagna fontäner, från japansk formgivning eftersom Toyota-fabriken ligger intill, och även från trädet gran.

Den består av armerad glasfiber som bronspatinerats, och är tillverkad i Thailand dit Jörgen Svensson rest två gånger för att övervaka processen.