Möjliga satsningar på skolor i staden

Politikerna vill gå vidare med ett av alternativen till framtida skolutbyggnad i tätorten. En helt ny skola och utbyggnad av tre befintliga. Vasaskolan finns inte med – men kanske kan räddas.

7 april 2020 08:00

Det är svindlande siffror som nämns i kostnadskalkylen. Förstudien med de tre alternativen innebär investeringar på mellan 650 och 700 miljoner kronor.

När det gäller Vasaskolans vara eller inte vara menar kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) att sista ordet inte är sagt. 

– Vi vill att den delen i förslaget ska tonas ut. Hur vi än har räknat utifrån prognoser förut så har det blivit fler barn. Vasaskolan är populär och kommer att behövas.

Om den räddas, skulle det innebära mindre ombyggnad av de andra?

–  Nej, det tror jag inte. Vi kan inte bygga bara för det som är nu. Det som är bra med förstudien är att den är så långsiktig. Den ser ända fram till 2032. Det finns ett dragspel att ta till.

Går det att banta investeringssumman?

– I den summan ingår både planerat större underhåll, en helt ny skola och investeringar i befintliga skolor. Vi måste titta närmare på vad som behöver göras och när. Det är inte tillräckligt tydligt angivet.

 

I budgetberedningen kommer de här investeringarna nu upp. Cecilia Burenby ser att andra investeringar kommer att påverkas.

Lars-Åke Pettersson (M) menar att skolorna måste byggas ut, en följd av folkökningen som staden jobbat aktivt för. Han öppnar dock för möjligheten att en extern aktör bygger, och att kommunen hyr.

– Det blir visserligen dyrare på sikt. Men det minskar engångskostnaden, om man menar att det blir för tungt. Kommunen står även inför andra nödvändiga investeringar, till exempel ett nytt vårdboende, säger han.

Även där har Moderaterna argumenterat för extern finansiering – och i det fallet även av driften.

– Vi ser det rekommenderade alternativet som det bästa, men man bör titta på tidsaspekten om kommunen ska mäkta med det. Går det att förlänga utbyggnadstiden ytterligare? frågar han sig.

 

Cecilia Burenby gillar att de minsta barnen får nära till skolan, och så tycker hon det blir med det rekommenderade förslaget. Hon ser ett värde i att man har fört in fler alternativa lösningar för att se för- och nackdelar, både ekonomiskt och pedagogiskt.

– Det blir en ny skola i det område där vi kommer att växa mest. Dessutom är det bra med en utpräglad högstadieskola, det är positivt ur integrationsperspektiv, menar hon.

Två alternativa platser för en ny skola utreds. Mellan ridskolan och Östra Eldslösa eller i närheten av Måndalen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sune Johansson