Här planeras 900 nya bostäder

Ytterligare 900 bostäder planeras i kommunens jättelika byggprojekt Svartå strand. Nästa etapp handlar om ytan mellan Svartån och järnvägen. Där skapas hus upp till sex våningar, nya strövområden och Mjölbys nya piazza.

1 juni 2019 15:00

Nu är det dags att börja snacka allvar när det gäller den andra etappen av byggandet utmed Svartån i centrala Mjölby. Därför bjöd kommunen nyligen in de byggherrar som kan vara intresserade av att bygga i det nya området. Erfarenheten av en något trög start på första etappen, gör att man nu inför andra delen vill få in byggföretagen i processen så tidigt som möjligt.

– Förra gången hade kommunen flera egna förslag först – den här gången kommer vi att ha kontinuerliga diskussioner med byggherrarna för att landa i något gemensamt. På så sätt tror vi att processen kommer att gå snabbare, säger kommunstyrelsen ordförande Cecilia Burenby (S).

Ett femtontal företag nappade på kommunens inbjudan och fick en dragning om förutsättningarna för att exploatera i området. Den tänkta ytan sträcker sig över 17 hektar och kräver såväl nya trafiklösningar som ett omfattande saneringsarbete av mark som genom åren nyttjats av industrier. Men kommunen vill tänka stort och ser, trots prislappen för sanering på närmare 30 miljoner kronor, med stor iver på nästa steg i satsningen. Enligt idéskissen planeras tre nya gång- och cykelöverfarter över Svartån plus en från det nya bostadsområdet över järnvägsspåren till stationen.

– Förslaget grundar sig i att säkerställa flera kvaliteter i området, bland annat genom att låta grönskan vävas in i kvarteren, men också lite större strövområden närmast ån och parker som ska kunna användas av alla Mjölbybor, berättar Jonas Loiske, planarkitekt.

Marken ger förutsättningar för att bygga hus på upp till sex våningar, men kommunen efterlyser en blandning av hustyper i området. Magasinsgatan förlängs och planerna på att skapa en central mötesplats vid de gamla lokstallarna kvarstår. Här vill kommunen se en större torgyta med olika typer av verksamhet, exempelvis restauranger. På sikt hoppas därför kommunen kunna köpa lokstallarna. Man planerar också för att vidga den befintliga dagvattendammen söder om lokstallarna och skapa en park runtom. På informationsträffen lyftes också frågan om buller från järnvägen. För att bygga bort buller från bostadsområdet kan en tänkbar lösning vara att placera en garagelänga närmast spåren.

Abraham Oktay från Titanbygg hade åkt från Örebro för att titta på området.

– Ja, vi är på kroken och skulle vilja bygga lägre radhus mot vattnet med terass på taket. Men det kommer bli konkurrens om att få bygga här tror vi. Vi har varit runt i många kommuner, men Mjölby har lyckats framhäva sig själva som en attraktiv stad.

Under året och en bit in på 2020 kommer detaljplanen att tas fram och den hoppas kommunen vinner laga kraft i slutet 2020. Går allt enligt planerna kan det bli byggstart under 2021.

– Vi vill börja bygga norrifrån och mot söder. Vi förstår redan nu att det kommer att vara ett högre tryck att få bygga utmed stranden, men samtidigt behöver vi säkerställa att det vi kallar för centrumstråket mot järnvägen också bebyggs, menar exploateringsingenjören Ketil Kindestam.

Intresset från företagens sida verkade under träffen gediget och från någon fick Ketil också en uttalad tummen upp. Hur mycket byggherrarna i slutänden får bestämma kring utformningen återstår att se, men Cecilia Burenby är öppen för samtal.

– Vi brukar kunna hitta varandra. Bygger de inte något attraktivt så kommer de ju inte få några som vill köpa bostäderna heller, så det här är ju ett gemensamt intresse för oss alla.

julia.djerf@ostmedia.se

Svartå strand Etapp 2

Antal bostäder: Ca 900Bostadstyper: Bostadsrätter, hyresrätter, äganderätter. Höjd runt fyra våningar, men möjlighet till variation ner och upp till sex våningar.Yta: 84 000 kvadratmeter

Status just nu: En förstudie är genomförd, baserad på den fördjupade översiktsplanen över området från 2012. Detaljplan kommer att tas fram under 2019/2020.

Planerad byggstart: 2021

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Julia Djerf

Ämnen du kan följa