Fukt bakom hälsoproblem på förskola

Förskolan Östergården har problem med innemiljön. Anställda rapporterar hälsoproblem och en tidigare fuktskada har upptäckts. Fastigheten har en historia av omfattande problem med bland annat mögel.

21 november 2018 15:30

Förra helgen arbetade en firma med att rengöra förskolans ventilationskanaler, som enligt kommunens utbildningsstrateg Thomas Kinell visat sig vara smutsiga. I helgen fortsätter rengöringen.

Anställda på förskolan har rapporterat problem med inomhusmiljön, bland annat att de får torra ögon och irriterade slemhinnor.

Kommunen har låtit service- och teknikavdelningen undersöka fastigheten och då hittades en tidigare fuktskada i ett förråd intill förskolans kök.

– Skadan är inplastad nu och det står fläktar för att man inte ska få in luft från den övriga byggnaden. Förrådet ska göras i ordning under jul- och nyårshelgerna, säger Thomas Kinell.

Förskolan Östergården har tidigare haft stora miljöbrister i form av mögel och dålig luft som upptäcktes 2010 och blev en infekterad historia som pågick i flera år. Anställda och barn beskrev hälsoproblem. Rapporter som visade på mögel diariefördes inte. Barn och personal flyttades flera gånger från och tillbaka till Östergården. Mjölby kommun polisanmäldes av föräldrar som ansåg att kommunen mörkat problemen och brustit i ansvar. Östergården öppnades för verksamhet igen i januari 2015.

Sedan undersökningarna i fastigheten påbörjades har personer hört av sig till oss med farhågor om en fortsättning på tidigare sanitära problem och hälsofarliga lokaler.

Vad tänker ni på kommunen om de nya rapporterna om upplevda hälsoproblem, oroas ni för att det här är en fortsättning på tidigare problem i fastigheten?

– Det är lika allvarligt oavsett var det sker. Vi och vår service- och teknikavdelning måste oavsett lokal genomföra tester och ta reda på vad som inte fungerar som det ska, säger Thomas Kinell.

De undersökningar som hittills gjorts i Östergårdens lokaler har visat att ventilationskanalerna är smutsiga men även att temperaturen på den luft som förs in i lokalerna är för hög. När kanalerna rengjorts ska temperaturen justeras i hela fastigheten. Thomas Kinell beräknar att det arbetet är gjort vid månadsskiftet.

Service- och teknikavdelningen har även undersökt vattenlås i fastigheten och kontrollerat ytskikt och allmän städning, som skulle kunna vara orsak till upplevda problem med torrhet och irritation i slemhinnor och ögon. På de punkterna har inga anmärkningar gjorts.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jenny Eriksen

Ämnen du kan följa