Det tycker Björn Jonzon som bor i Öjebro och tar bilen när han har ärende till Mjölby tätort. Nu har han skrivit ett medborgarförslag där han vill att kommunen ändrar tidsgränserna.

– Om man ska besöka något evenemang i centrum så räcker inte två timmars parkeringstid, menar han.

Han är engagerad i aktivitetslokalen Zenit. Besökare där har fått lapp på bilrutan efter att ha stått över tiden med tio minuter, berättar Björn. Vid olika aktiviteter är tvåtimmarsgränsen snart överträdd, menar han.

Artikelbild

| Förbjudet eller tillåtet. Det krävs goda kunskaper för att navigera i p-djungeln.

Björns förslag är att man förlänger från två till fyra timmar och inför krav på p-skiva. Då kommer bilisterna att skärpa sig och det blir lättare för kontrollanterna att hålla koll på överträdelser.

På flera parkeringar nära centrum får man stå 24 timmar. Det leder till att arbetspendlare väljer dem, vilket också hindrar tillfälliga besökare som vill shoppa eller besöka evenemang och aktiviteter, menar Björn Jonzon. Där tycker han att det också kan vara max fyra timmars p-tid.

Hans förslag har ännu inte nått ansvariga på kommunen, men det pågår redan en diskussion där om framtiden. En utredning har startats i samband med att planavdelningen arbetar om kommunens översiktsplan. Den som hade ansvar för p-delen i det arbetet har dock slutat sin anställning och utredningen står still, berättar Jonas Loiske som är planarkitekt.

– Vi kommer att se över hur parkeringarna i centrum nyttjas i dag och hur vi kan reglera dessa för att få ett mer effektivt nyttjande. Vad denna översyn konkret kommer landa vet vi inte i dagsläget, säger Jonas Loiske.

Artikelbild

| Mjölbybon Björn Jonzon vill ändra på p-tiderna i Mjölby centrum. Två timmar är för kort tid, menar han.

Kommunen planerar att anlita en konsult för detta.

Joel Runn är gatuingenjör och menar att det blivit bättre sedan kommunen anlitar Securitas. Det handlar om 40 timmar per månad så det är ingen total bevakning. Man prioriterar centrum. Mellan 500 och 600 böter delas ut per år och det är vissa ställen i kommunen där det felparkeras mycket.

– Det är Stora torget och Ågatan vid Jerikodalstorget. Vissa platser är det mycket fordonsvrak som forslas bort, säger Joel Runn och nämner Lilla Vallgatan i skänninge som ett exempel där det varit flera sådana fall.

P-skiva är en fråga som varit uppe till diskussion i kommunen, men det har inte kommit till något beslut. Joel Runn håller med om att det skulle underlätta övervakningen. I dag använder sig p-vakterna av hjulens ventilposition.