Fånge varnas för hotfullt beteende

En fånge som skulle skrivas in på Skänningeanstalten blev hotfull mot en anställd. Nu har förvaltningsrätten slagit fast att det var rätt att varna fången.

19 februari 2019 15:56

Det var i september förra året som det skulle hållas ett så kallat inskrivningssamtal med fången. Han uttryckte då sitt missnöjde med anstaltsplaceringen och ett föreslaget behandlingsprogram. Under större delen av samtalet uppträdde fången nonchalant och svarade inte på tilltal. Hans beteende ändrades dock. Han spärrade upp ögonen och utbrast att han "skulle komma ut". Uttalandet uppfattades som ett förtäckt hot och fången tilldelades en varning.

Beslutet överklagade till Förvaltningsrätten i Linköping. Fången tillbakavisade uppgiften om att han skulle ha varit hotfull. Förvaltningsrätten delar dock Kriminalvårdens bedömning och avslår mannens överklagande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Fredrik Quist