En har öppnat – snart är nästa här

Häromveckan öppnade länets första mack för flytande biogas. I Mjölby. Efter sommaren öppnar ytterligare en. I Mjölby.

28 april 2019 20:16

Biogas som utvinns ur organiskt avfall kan vara en av metoderna att klimatsäkra den alltmer ökande tunga trafiken på våra vägar. I dag drivs lastbilarna med diesel. Med ett nätverk av biogasmackar längs de stora vägarna kan långtradare och större varubilar drivas med fossilfri flytande biogas.

Förra veckan invigde företaget Fordonsgas Sverige AB landets femte påfyllningsställe för flytande metan på Viringe industriområde i Mjölby. Biogasen kyls ner till minus 162 grader och intar då flytande form och tar bara bråkdelen så mycket plats som vanlig komprimerad CNG. En långtradare kan tanka flytande gas för cirka 100 mils räckvidd.

Fordonsgas producerar den flytande gasen i landets första anläggning i Lidköping.

Bara ett stenkast från den nyöppnade lastbilsmacken i Viringe öppnar efter sommaren Svensk Biogas och Toyota en anläggning med kombinerad funktion. Den flytande biogasen, som ska tillverkas i Linköping, ska driva delar av verksamheten på Toyota Material Handling i Mjölby. Företaget kommer även att satsa på fossilfria transporter.

Vid en allmänt tillgänglig mack på Hallevadsgatan ska den tunga fjärrtrafiken kunna tankas med flytande 100 procent fossilfri gas. Även CNG-bilar ska kunna tankas med biogas där, vilket blir Mjölbys andra tankställe för vanlig komprimerad biogas. Nästa år ska Svensk Biogas börja tillverka flytande biogas i en ny anläggning i Linköping. Tills den är klar köps gas in från en annan producent.

En tredje aktör har tidigare visat intresse för att etablera sig i Mjölby. Men finska Gasum väljer nu i stället att satsa på en mack invid E4 i Norrköping.

– Att bygga i Mjölby känns som en överetablering, säger Markus Olsson, vd för Gasum i Sverige.

Gasum framställer biogas på flera anläggningar i Mellansverige. Företaget har beviljats medel från det statliga Klimatklivet även för att bygga en anläggning i länet för att även framställa flytande biogas.

Ben Bock på branschorganisationen Energigas Sverige menar att det finns en stark tro på flytande biogas för fjärrtransporter med tunga fordon.

– Haken är att det måste finnas en infrastruktur för att man ska kunna utveckla en sådan marknad. Arbetet har pågått under ett par år, men nu börjar det ta fart. I dagsläget finns det nog ett 50-tal fordon på våra vägar. Det är väldigt få, men det är så klart svårt att få åkerierna att investera i fordon innan det finns någonstans att tanka, säger Ben Bock.

Han tror att det kommer att byggas mellan 30 och 50 mackar längs huvudvägnätet inom några år.

Både Volvo och Scania bygger i dag dragbilar som drivs med flytande metan. Scania skriver på sin hemsida att man fått en order på 100 gaslastbilar till tysk-danska åkeriet KP Logistik. Volvo har levererat gasdrivna lastbilar till Axfood/Dagab som skriver på sin hemsida att man ser en framtid med uteslutande miljöanpassade transporter, gas på längre transporter och el för kortare leveranser.

Fordonsgas nya mack i Mjölby finansieras med hjälp av EU-pengar i projektet "Great" (Green regions with altarnative fuels för transport) som inbegriper utbyggnad av 70 elstolpar och tre mackar för flytande gas mellan Hamburg och Stockholm.

Alla tre aktörerna får statliga medel från Klimatklivet för biogasproduktion och -distribution.

Biogas

Var sjätte svensk buss och var fjärde svensk taxi körs på gas. Det är världsrekord.

Cirka 50 000 svenska fordon körs på CNG.

Av den CNG som tankas i Sverige är 9 procent fossil naturgas. Resten är biogas.

Jämfört med en diesel- och bensinbil släpper en biogasbil ut 90 procent mindre CO2 (koldioxid).

Biogas framställs av restprodukter eller förnyelsebar råvara från exempelvis jordbruket.

Sverige har ett nationellt miljömål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Klimatklivet har under åren 2015–2018 beviljat 4,7 miljarder kronor i stöd till 3200 åtgärder. 750 nya miljoner finns budgeterade i regeringens vårbudget.

LNG=flytande naturgas. LBG=flytande biogas. CNG=komprimerad naturgas (beteckningen används ofta för all fordonsgas för lättare bilar). CBG=komprimerad biogas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sune Johansson

Ämnen du kan följa