De tycker till om kommunen

"Bygg tvåor till rimlig hyra, fräscha upp gamla lägenheter och anpassa bostäder efter äldres behov." Det är några idéer som elever på Kungshögaskolan har skickat in till kommunen.

28 oktober 2016 07:00

I ett remissvar till Mjölby kommuns bostadsförsörjningsprogram har elever på Samhällsvetenskapliga programmet kommit in med synpunkter och förslag om var det kan tänkas bygga nytt.

– Att kommunen bygger vid Svartån tycker vi är bra eftersom det är ett så fint läge. Men det finns andra platser som Måndalen och Sjunnings äng som också skulle kunna utnyttjas. Det är ett bra familjeområde och nära till natur. Sedan tycker vi att man inte bara ska bygga nytt. Kommunen borde satsa på att renovera och fräscha upp gamla bostäder så att vi unga kan flytta in, säger Linn Djurberg som går sista året på SA14.

Klasskamraterna Jennelié Danielsson, Linnea Mårtensson, Alice Lund och Adam Lundqvist håller med.

De är positiva till att Mjölby satsar på bostäder som anpassas efter äldres behov. Det frigör hus som familjer kan flytta in i, men större fokus bör ligga på ungas bostadssituation, tycker de.

– Bostäder för ungdomar borde prioriteras mer. Mjölby är trots allt en ort med mycket bra trafikförbindelser och är populär för just det och för att vi ska kunna stanna kvar i Mjölby måste vi ha råd med en rimlig hyra, säger Linn Djurberg och Adam Lundqvist.

"Var vill du bo?" är ett projekt som Mjölby kommun drog i gång för fyra månader sedan som ett led i bostadsförsörjningsprogrammet 2016-2020. Syftet var att få en enhetlig bild över bostadsbehovet bland kommuninvånarna. Allmänheten kom med flera förslag om alternativa byggplatser men för att få ett större perspektiv och få nya idéer vände kommunen sig till elever på Kungshögaskolan.

– Det är en viktig målgrupp som kom med flera intressanta synpunkter, säger Hanna Hammarlund, exploateringsingenjör som träffade eleverna tillsammans med lokalpolitikern Cecilia Vilhelmsson (S) och Birgitta Gunnarsson (C).

– Flera ställde frågor om prisvärda bostäder som de skulle ha råd med. Ibland är det svårt att koppla ihop alla önskemålen men de kom själva med alternativa lösningar vilket vi tyckte var intressant.

Samhälls-och kommunikationsläraren Camilla Byrsjö tycker att samarbetet med kommunen gått bra. Hon tycker att det var ett utmärkt tillfälle för eleverna att lära sig hur politiken och samhället fungerar i praktiken.

– De fick prova på hur det går till i verkligheten och många tyckte det var roligt. Vi hoppas på fler samarbeten med kommunen i framtiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Ali