Här kan ortens nya arena hamna

Nu är bollen i rullning. Kommunen har två heta alternativ för placering av nya fotbollsplaner när Toyota tar över Lundbyvallen.

Mjölby kommun 18 september 2019 17:00

Nyligen inledde Toyota Material Handling förhandlingar med Mjölby kommun om att förvärva mark intill företaget där Lundbyvallen ligger. Avsikterna har varit kända en längre tid, men nu har mer konkreta diskussioner inletts.

– Vi är i princip överens, men vi ritar på hur avgränsningen kommer att se ut och på vilket sätt. Tanken är att de pengar som kommunen får in av markförsäljningen ska användas till de nya fotbollsplanerna sen, säger kommunchefen Dag Segrell.

Diskussioner – och spekulationer –  om vad som ska ersätta Lundbyvallen när den försvinner för allmänhetens nyttjande har funnits en längre tid. Men nu kan kultur- och fritidschefen Ulf Johansson berätta att det främst är två områden som är aktuella. 

 

Det handlar om platsen där den nuvarande elvamannaplanen vid Kungshögaskolan ligger och som i så fall skulle behöva byggas ut med åtminstone en plan till. Det andra området som kommunen tittar på är fältet mellan livsmedelsbutiken Lidl och kyrkogården, utmed adressen Högliden.

– Vi vill gärna att det ska fortsätta finnas fotbollsplaner på vardera sida om Mjölby – så med Vifolkavallen i ena änden vill vi ha planer i ortens västra delar också. Det handlar om närhetsprincipen, det ska vara lätt att ta sig till en plan för så många som möjligt.

– Men allt är i ett väldigt tidigt skede så mycket kan förstås hända. De nya fotbollsplanerna ligger därför långt fram i tiden, kanske 2-5 år, tillägger Ulf Johansson.

 

Kjell Karlsson från samma förvaltning, och som sitter med i projektgruppen för planerna, vill inte heller han förekomma processen, men ser Kungshöga som det starkaste kortet.
– Där ser vi möjligheter att komplettera med minst en plan till, bygga en kombinerad klubblokal med omklädningsrum, parkering och tillfartsväg.

I ett medborgarförslag lyftes frågan om ny konstgräsplan på veckans sammanträde i kultur- och fritidsnämnden gällande en tredje lokalisering – vid Blåklintsskolan. "Såväl skolan som föreningarna skulle kunna nyttja den både dagtid och kvällstid", skriver förslagsställaren. Men för Blåklintsskolan kan det bli tal om andra planer, menar kultur- och fritidschefen Ulf Johansson.

– I budgeten för 2020-2022  finns det utrymme för en ny aktivitetsplats i Mjölby, likt den som finns på Lagmansskolan. Då är Blåklintsskolan en av flera platser vi tittar på.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa