Mjölby fick bakläxa på städavtal

Mjölby kommun ingick avtal med Samhall AB om städning i hemtjänsten utan att upphandling skett. En dom i förvaltningsrätten ogiltigförklarar avtalen.

8 januari 2018 18:00

Det handlar om två avtal som skrevs hösten 2016 med Samhall. Det ena handlar om tvätt- och städtjänster hemma hos brukare med hemtjänst, det andra ett liknande avtal hos boende på äldreboendet Boken i Mjölby.

Kommunen kallar avtalen för ”Utvecklingsprojekt” eller ”Innovationsavtal” och menar att de inte var avsedda att vara permanenta lösningar.

Ett annat städföretag har dock ansökt om överprövning av avtalen eftersom de inte annonserades ut på sedvanligt sätt enligt LOU, lagen om offentlig upphandling. Man menar att andra bolag hade kunnat lämna anbud på tjänsterna i avtalet.

Kommunen anför att omfattningen av avtalen är begränsad till en projekttid på ett år, februari 2017–januari 2018. Avsikten har inte varit att förlänga dem som alternativ till den ordinarie verksamheten, skriver kommunen i sin inlaga. I den ursprungliga avtalstexten fanns dock en klausul om möjlighet att förlänga avtalen efter projekttiden, men denna möjlighet har senare strukits i samband med att man blev medveten om överklagandet.

Man menar att avsikten med projektet varit att föra över arbetsmoment som städning och tvätt från undersköterskorna i omsorgen så att dessa i större utsträckning kan ägna sin tid åt vård och omsorg. Efter projekttiden skulle det utvärderas och ligga till grund för en kommande upphandling enligt LOU.

Förvaltningsrätten i Linköping slår dock i sin dom fast att detta inte är skäl nog för att frångå kravet på offentlig upphandling.

I oktober avbröts avtalet och kommunen återgick till den tidigare ordningen där omsorgspersonalen sköter dessa arbetsuppgifter.

– Det innebär att vi fått omfördela resurserna, säger Pirjo Ohvo, socialchef i Mjölby.

Hon säger att kommunen nu utvärderar verksamheten, en utredning som ska vara klar i februari. Därefter kommer man besluta om tjänsten ska upphandlas och hur det ska ske.

– Vi hade två avsikter med det här avtalet. Dels att avlasta vårdpersonalen, dels att skapa en arbetsmarknad för Mjölbybor.

Hade man kunnat upphandla tjänsten med dessa villkor?

– Det går att ställa krav vid en upphandling, till exempel om att arbete ska ges åt målgruppen personer inom LSS-verksamheten. Men risken är att man får kritik för att det blir för snävt formulerade krav, säger Pirjo Ohvo, som menar att även det kunde ha lett till ett överklagande.

Det är dessa möjligheter som nu ska utvärderas innan kommunen beslutar om en eventuell upphandling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sune Johansson

Ämnen du kan följa