Vackert eller opassande nära klosterområde?

Husägarna tycker att huset är vackert målat.

Byggnadskontoret anser att den intensiva gula färgen är opassande i en känslig miljö.

20 februari 2015 18:07

– Vi har absolut inte velat störa miljön. Vi har velat lyfta miljön med en välkomnande färgsättning, säger en av husägarna till Corren.

Det handlar om en villa i Skänninge tätort som ligger granne med resterna av S:ta Ingrids kloster.

Inför byggnads- och räddningsnämndens sammanträde på måndag så har byggnadskontoret lagt förslaget att de två husägarna ska föreläggas att återställa färgsättningen på huset. De vill förena föreläggandet med ett vite (böteshot).

Under snart ett års tid har det varit kommunikation mellan husägarna och byggnadskontoret.

Östergötlands museum har stött byggnadskontorets uppfattning att färgsättningen är opassande, "främmande för Skänninge"", som det uttrycks i ett yttrande från museets avdelning för arkeologi och byggnadsvård.

Husägarna har en helt annan uppfattning, men även om man har byggnadskontorets åsikt så tycker de att reaktionen är överdriven eftersom färgen kommer att blekna inom några år.

”Dessutom planerar vi en omfattande omdaning av trädgården, med spaljé- och klätterväxter. Därmed kommer fasaden att bli mindre dominant och kulören kommer att fungera som färgklickar inbäddade i grönska”, skrev de till byggnadskontoret i maj förra året.

Fastighetsägarna köpte fastigheten 2012 som då var på randen till förfall.

– Vi känner oss konstigt behandlade. I 30 års tid har det inte gjorts något åt huset, den ursprungligen förmodligen gula fasaden var urblekt och hade flagnat så att det så ut som cornflakes när vi köpte huset, säger den andre husägaren.

En tjänsteman på museet tog bilder på huset när den första gaveln målades som sedan byggnadskontoret blev vid.

– Detta var sommaren 2013. Om vi då informerats om att vi i myndigheternas ögon valt fel en icke tillåten färgsättning kunde vi ju ha bytt till en annan innan vi fortsatte med övriga sidor av huset. Sedan är det otydligt vad tjänstemännen hakat upp sig på. Är det färgen eller är det schatteringen?

Den gula färgen har olika nyanser. Upp till på fasaden är det rött iblandat, nedtill är det vitt.

Huset ligger i omedelbar närhet till det riksintressanta medeltida klosterområdet. Detta gör, tycker både byggnadskontoret och museet, miljön extra känslig.

Grannhusen har fasader klädda med gult tegel, så att huset är gult stör inte men kulören ses som för avvikande.

– Avvikande måste det ju bli eftersom vårt hus har träfasad medan de andra på gatan har tegelfasad, tycker husägarna som säger sig bara har fått positiva reaktioner från omgivningen och sådana som gått förbi utanför.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!