Station utan stopp invigd i Skänninge

Nu har Trafikverket invigt den nya pendeltågsstationen i Skänninge. Men Östgötatrafiken börjar inte köra förrän i april nästa år.

13 juni 2012 14:12

64 miljoner kronor har stationen kostat, det finns gångtunnel, väderskydd och bilparkering. Allt står färdigt och väntar på pendlarna. Att själva tågen dröjer beror på att spåret inte är färdigt inne i Motala, det blir det först i december. Men i december vill inte Östgötatrafiken börja köra.

Godstågen

- Vi vill inte riskera att det blir en jättedålig trafikstart - om det skulle vara värsta vargavintern, säger Sylvia Rydström, informationschef på Östgörtatrafiken.

Därför blir starten den 8 april 2013.

Och även kommunalrådet Carina Jönsson (S), är nöjd och har stora förhoppningar kring pendeln så påminner projektchefen på Trafikverket, Andreas Hult, om att detta faktiskt är en biprodukt. Skänninge får pendeltåg enbart för att regeringen betämt att godstågen ska få bättre spår. Det är därför det anslagits pengar till dubbelspår mellan Mjölby och Motala och utan dessa inga tågstopp i Skänninge.

- Jag är helt övertygad om att detta kommer att betyda oerhört mycket för Skänninge stads utveckling och i anslutning till det här så kommer vi från Mjölby kommun att marknadsföra Skänninge på ett helt annat sätt än vad vi gjort tidigare. För nu har vi någonting att komma med, säger Carina Jönsson.

Reklamfilm

Bland annat ska en reklamfilm om staden spelas in som sänds i höst.

- Jag är också väldigt nöjd med att vi snart har ett avtal som ger oss en tunnel vid Idrottsvägen så att vi kan stänga den sista plankorsningen vid Linköpingsgatan.

För att markera järnvägens betydelse hade guiden Rolf Båvius kallats in utklädd till komminister Svanström. Det var Svanström som var stadsfullmäktiges ordförande i Skänninge när kung Oscar II återinvigde järnbanan Motala-Mjölby år 1879. Den öppnades redan 1873 av privata intressen, men togs över av staten 1879.

- Vi ska gå tillbaka lite i tiden. Den här platsen har betytt så mycket för det som vi i dag kallar Sverige. Hit till Skänninge gick alla allfarvägar och här inleddes handel mycket tidigt. Här har bott människor sen Jesu tid och sen tusentalet har det här varit en handelsplats, berättade Rolf Båvius.

Det gamla stationshuset i Skänninge ägs av en stiftelse som familjen Svensson står bakom, samma familj som äger Runsvengruppen med varuhusen Ö & B. Svenssons köpte huset för att rädda det från rivning. Enligt planen ska det rustas utvändigt under sommaren och hösten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!