Snart dags att stänga av Linköpingsgatan

En detaljplan håller på att tas fram för avstängningen av Linköpingsgatan, och ett samrådsmöte har hållits. Skänningebon Bengt Johansson varnar för konsekvenserna.

25 oktober 2013 10:52

Plankorsningen över nya dubbeljärnvägsspåret anses trafikfarlig, och Trafikverket vill bygga bort alla sådana mellan Mjölby och Motala.

En tunnel hade blivit för dyr på grund av markförhållandena. Istället ska Idrottsvägen bli infartsväg med en tunnel under järnvägen.

Gång- och cykelvägar ska byggas ut, bland annat en från Linköpingsgatan mot kriminalvårdsanstalten över en bro vid Skenaån via en passage under järnvägen. Den ska sedan ansluta till Järntorget.

Samrådsmötet som hölls i rådhuset i torsdags kväll. Från kommunen kom bland annat planarkitekt Helene Eriksson och byggnads- och räddningsnämndens ordförande Kent Kärrlander (S). Även Trafikverket fanns med.

– Mötet speglade en frustration och en oro, säger Skänningebon Bengt Johansson som besökte mötet.

Missade chansen

Trots att mötet var välbesökt med omkring 40–50 personer är han kritisk till hur inbjudan hade gått ut. Enligt honom var det många berörda handlare och andra företagare som missade chansen att säga sitt.

Planarkitekten anser att kallelsen gått ut på rätt sätt, bland annat genom annonsering och att sakägare kontaktades.

Det kom många kloka frågor och synpunkter från Skänningeborna på mötet och som vi tar till oss och bearbetar inför planförslagets utställning som troligen kommer att ske i december/januari, meddelar Helene Eriksson.

Planens sammanlagda konsekvenser för sin omgivning är begränsade, står det i detaljplaneförslaget.

– Det kommer att bli ett stort ingrepp och påverka handel och företag negativt i ett Skänninge som redan är på fallrepet, säger däremot Bengt Johansson som ifrågasätter om beslutande politiker vet vad de gör.

Svikande handel

Problemen för svikande handel i Skänninge är inte ny. Själv arbetade han med frågan på 1984 som projektanställd för kommunen.

Bengt Johansson har levt i Skänninge i 41 år och bor i den östra delen. För att komma in till centrala Skänninge kommer han behöva åka en sträcka som är tre gånger så lång.

– De kommer att stänga av livsnerven. De pratar om säkerhet men det finns inget underlag för att Linköpingsgatan skulle vara en särskilt olycksdrabbad övergång.

Även om han ser fram emot att slippa buskörningen så uppskattar han inte Verkstadsvägen som förbindelselänk in till Skänninge. Han beskriver den som skabbig och med många kurvor.

Att istället anlägga alla dessa nya cykelvägar ser han bara som en slags kosmetika som inte tar tag i de verkliga problemen. På mötet talades det även om att smalna av Mjölbygatan från 10 till 6 meter. Med tanke på det ökade trafiktrycket där tycker han inte det är någon bra idé. Speciellt inte med tanke på den tunga trafik som måste fram. Även om den utifrån kommande tunga trafiken begränsas finns det gott om lokala lantbrukare med stora maskiner som måste fram.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!