Ser utställning som falskspel

På nytt pågår en utställning av riktlinjer för vindkraft i Ödeshög.

Föreningen Rättvis vind tycker det är ett trist spel för galleriet.

8 juli 2014 18:19

– Skicka gärna in yttranden, men vi skiter i vad ni säger. Det är kommunens budskap till sina invånare, anser Jonny Stålknapp, styrelseledamot i Rättvis vind.

Han och föreningens ordförande Hans Ström är båda kritiska till vilken soppa det blivit med riktlinjerna för vindkraften i skogsbygden och övergångsbygden.

Det är inte utan att deras kritik liknar hur det kan låta på "fiendesidan", bland markägare som inget hellre vill än att deras ansökningar om vindkraftsbyggen ska prövas.

Det är kommunens hantering av formalian och proceduren kring riktlinjerna som är måltavla för kritik från båda hållen. Även länsstyrelsens agerande ifrågasätts.

Rättvis vind tycker också att kommunens tjänstemän och politiker låter sin konsult få för fri händer och saknar skrivna direktiv för arbetet och tidslängden på det.

Jonny Stålknapp och Hans Ström menar att det går för segt med allting.

Det ska, tycker de, inte behöva ta fyra år för kommunen och länsstyrelsen att bråka färdigt om hur riktlinjerna ska få juridisk status av översiktsplan.

På senhösten 2013 ställdes riktlinjerna ut på nytt eftersom länsstyrelsen anmärkt på att de inte hade varit heltäckande vid förra utställningstillfället år 2010, eftersom det efter utställningen gjordes en politisk kompromiss som ingen fick yttra sig över.

Nu skulle det bli formellt riktigt, men länsstyrelsen och kommunen hade inte heller denna gång lyckats tala sig samman om de exakta bristerna. Länsstyrelsen ansåg att det skulle vara en utställningstid på åtta istället för sex veckor.

I sommar görs därför utställningen om.

Hans Ström tycker att utställningsprocessen andas lurendrejeri.

– Det står i kungörelseannonsen att yttranden ska lämnas senast 22 augusti, men det står inte ett dugg om att kommunen låter bli att ta hänsyn till inkomna yttranden. I Rättvis vind tänker vi inte uppmana våra medlemmar att lägga tid på att skriva några yttranden.

Att yttrandena blir som att elda för kråkorna grundar Stålknapp och Ström bland annat på att de 400 yttranden som lämnades in i höstas har arkiverats för att vara en grund för en framtida revidering av riktlinjerna.

Inget tyder på annat än att det blir likadant nu, att yttrandena bara arkiveras.

– Riktlinjerna får inte ändras någonting i denna omgång, utan ändringar i sak ska göras vid en framtida revidering. Det må vara en sak, men det finns felskrivningar och logiska kullerbyttor i det ursprungliga materialet. Inte ens det orkar tydligen kommunens och des konsult ändra, säger Hans Ström.

Valfråga även 2014 Politiker bjuds in

Rättvis vind bjuder in samtliga partier till ett medlemsmöte i Riddarsalen 23 augusti.

Föreningen vill veta hur partierna menar att riktlinjerna för vindkraftens utbyggnad ska hanteras efter sommarens gjorda utställning.

Vindkraften var en viktig för att inte säga avgörande valfråga i Ödeshög vid förra valet.

Strax efter valet beslutade ett oenigt kommunfullmäktige att det vid vindkraftsetableringar i skogsbygden/övergångsbygden bör vara ett avstånd till bostadshus på 1 km.

Vidare bestämdes att det krävs skriftlig överenskommelse med grannarna om det ska vara närmare än så.

Det var denna politiska kompromiss inom borgerligheten som trumfades igenom vid sidan om utställningsförfarandet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!