Politiker vill se illgula huset

Byggnads- och räddningsnämnden i Mjölby sköt upp beslutet om villan i Skänninge ska få behålla sin nya gula kulör.

24 februari 2015 10:03

Det blev bordläggning av frågan om vitesföreläggande för ägarna till villan intill S:ta Ingrids klosterområde i Skänninge. Tjänstemännen har föreslagit att ägarna måste återställa den gamla kulören. Om det inte skett före 1 oktober hotas de med vite.

Kommunen har fått kännedom om det ommålade huset genom ett brev från en anställd på Östergötlands museum som undrar om fastighetsägaren fått bygglov för bytet av fasadkulör.

Kommunen har inhämtat synpunkter från museet. Byggnadsantikvarie Anita Löfgren Ek på länsmuseet menar i en skrivelse till kommunen att ”den valda behandlingen, där färgens intensitet ökar med fasadens höjd, är främmande för Skänninge”.

Corren berättade om ärendet i lördags. Husets ägare menar att man velat åstadkomma en välkomnande färgklick, och att kommande växtlighet på tomten gör att husets färg inte upplevs så dominant.

Byggnads- och räddningsnämnden valde att bordlägga ärendet till nästa sammanträde som sker 23 mars. Fram tills dess planerar nämnden att besöka platsen och med egna ögon inspektera miljön.

– Vi ska besiktiga husets färgsättning och omgivningarna för att bedöma läget, säger nämndens ordförande Anders Steen (C).

Husets ägare välkomnar att beslutet skjuts upp och att politikerna baserar det på verkligheten.

– Det finns ganska många hus i Skänninge som bryter mot en vanlig färgskala. Många är också i dåligt skick, menar fastighetsägaren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!