Nya kommunkrav tas för aprilskämt

Vindkraftsparken i Järnstad ser inte ut att bli av. Miljöenheten säger nej. Henric Carlsson på Eolus vind AB är väldigt irriterad.

3 november 2015 08:54

”Den seriositet och positiva omtag av gamla bygglovsansökningar som beskrevs av Ödeshögs kommun vid mötet den 1 april har nu miljöenheten omvandlat till ett aprilskämt”, skriver han till miljöenheten.

Detta sedan Ödeshögs vikarierande miljöchef Lars Gadd kommuncierat ett förslag till avslagsbeslut.

Miljöchefen har meddelat Eolus vind att sökanden inte har kunnat visa att ”etableringen kan utföras utan risk för påverkan av natur- och kulturmiljöer och heller inte klargjort risken för fågellivet i aktuellt område. Utöver det överskrids rekommenderat riktvärde vad gäller skuggor för fyra bostadshus”.

Henric Carlsson anser att kommunen i höst har gått från att ha gett besked om att handlingarna varit kompletta till att ha ställt kompletterande krav som är omöjliga att uppfylla.

Det handlar bland annat om kravet på en fågelinventering.

”Sökanden har bekostat många omfattande fågelinventeringar på andra platser med extern experthjälp och vet hur de bör gå till. Att tvingas ha ett antal fågelkonsulter största delen av dygnet kontinuerligt under ett flertal månader är en begäran som är orimlig”.

Eolus vind har kompletterat sin anmälan vid tre tillfällen och skriver att nu får det räcka. Företaget begär att miljö- och byggnämnden fattar ett beslut.

”Vi är tillbaka i samma läge som tidigare. Ytterligare utredningar där ett beslut från en tjänsteman strax ersätts av ett beslut från en annan och så fördröjs processen och beslutet ytterligare, ett beslut som nu redan snart tagit 7 år”.

Det preliminära avslaget betyder inte med nödvändighet att det slutligen blir ett avslag.

Nämnden har inte gjort något ställningstagande. Tjänstemannaförslaget kan ändras. Det har hänt förr flera gånger när det gäller vindkraft i denna nämnd, men mestadels följs tjänstemännens förslag.

Krokek och Ryket återstår

Om miljö- och byggnämnden fullföljer sitt nej till Järnstad återstår det bara att pröva ansökningar om 2 vindkraftverk av det som sent i våras var 27.

Ansökningar om 19 verk har återkallats och 6 blir avslagna om Järnstad faller.

I samtliga fall handlar det om verk i vad som definieras som skogs- och övergångsbygden (övergången från slätten). De två som återstår är ett i Krokek och ett i Ryket.

Det i Krokek är sedan flera år tillbaka på plats men prövas på nytt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!