MP vill skynda på miljöarbetet

Mer verkstad står det i valprogrammet. Miljöpartiet i Mjölby vill se beslutade energisatsningar bli verklighet.

4 september 2014 11:40

Kommunen har antagit en energiplan och klimatstrategi. Bland annat med målen att miljö- och klimathänsyn tas vid precis alla inköp och endast fossilfria bränslen i kommunens tjänstefordon.

– Vi är starkt kritiska till hur långsamt det går, säger Eric Westerberg, Mjölbys gruppledare för Miljöpartiet.

Politikerna pekar ut målen, men det är tjänstemännen som måste se till att de genomförs. Fortfarande har inget hållbarhetsbokslut för 2013 kunnat sammanställas. De kommunala förvaltningarna har fått bakläxa och förväntas återkomma med en redovisning i oktober.

Han medger att han känner sig frustrerad. Det är inte lätt att ställa om trots politiskt antagna styrdokument. Uppdraget tjänstemännen har fått är i stor utsträckning inte godkänt.

– Ja, det är allvarligt att inte göra som uppdragsgivaren säger, samtidigt som jag inser att vissa saker och ting måste få ta tid. Det finns även positiva exempel hos förvaltningar och bolag, bland annat Mjölby Svartådalen Energi.

Miljöpartiet vill även höja andelen ekologisk mat i kommunens kök till 50 procent och att all frukt i förskolan ska vara ekologisk 2018.

Lärarna ska i största möjliga utsträckning avlastas administrativa uppgifter så att de utan onödiga distraktioner kan fokusera på sin huvuduppgift: barn och ungdomars lärande.

Under rubriken Alla på tåget har MP samlat övriga vallöften. Alla människor ska finna en plats i samhället, att ha ett jobb är även ett sätt att finna mening.

– Folk drivs inte bara av att tjäna pengar, säger han.

Mp vill satsa på gröna investeringar och verka för fler mötesplatser för att överbrygga klyftor mellan människorna.

– Jag tror att samhället skulle vara betjänt av att människor träffades öga mot öga, kanske med en kopp mellan oss, i större utsträckning än vi gör idag. Det är inte nödvändigt att alltid ta ställning för det ena eller andra politiska partiet. Det är så mycket viktigare att bara ta ställning.

Eric Westerberg är hyfsat aktiv på Facebook, även med politiska kommentarer. Och MP har stått på torget utanför gallerian på lördagarna.

Slutligen frågan som även språkrören Gustav Fridolin och Åsa Romson fått:

Har du skjutit något djur?

– Nej, det har jag inte, men jag har varit ute med min farfar på pass för att skjuta hare. Ur klimatsynpunkt är viltkött i en helt annan liga än det mesta kött som produceras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!