Många tror fel om nya byggregler

Två villaägare bosatta i tätorter i Mjölby kommun tvingas betala straffavgift för att de inte gjort bygganmälan när de byggt till.

25 augusti 2015 16:34

Byggnadsnämnden har beslutat att de båda fastighetsägarna ska betala drygt 25 000 kronor vardera för att de inte skickat bygganmälan till kommunen innan de byggt till sina hus.

En av villaägarna har gjort en besvärsskrivelse och menar där att man blivit lurad av de så kallade Attefallsreglerna, som sedan ett år tillbaka gör det möjligt att göra en mindre tillbyggnad eller kompletterande byggnad på tomten utan bygglov.

På grund av den tillbyggda hallens "ringa storlek i kombination med de diskussioner som fördes om de s k 'Attefallsreglerna' vilseleddes vi att tro att hallen inte var bygglovspliktig", skriver ägaren.

– Det stämmer att reglerna om attefallshus lett till många missförstånd. Men att en åtgärd är befriad från bygglovsplikt betyder inte att det är fritt fram, menar byggnadsnämndens ordförande Anders Steen (C).

Krister Ramebäck, som är ställföreträdande stadsbyggnadschef i Mjölby och bygglovhandläggare, tror att mediernas rapportering om de nya reglerna gett sken av att attefallshuset är som en friggebod – fast större.

– Sedan var Boverket inte så snabba med att gå ut och förtydliga, säger han.

Anders Steen anser att det är statens ansvar att informera om nya plan- och byggregler. Men han tycker också att Mjölby kommun har en tydlig information på sin hemsida. Där finns reglerna lättillgängligt angivna och visar exakt vilka handlingar som ska skickas in för bygglovsansökan respektive bygganmälan.

Det handlar i stort sett om samma typer av ritningar. Skillnaden är att tillståndet är en formalitet – så länge man följer begränsningarna om storlek, höjd och avstånd till tomtgräns. Det är i stort sett bara om man vill bygga ut i en kulturhistoriskt värdefull miljö som byggnadsnämnden kan stoppa en bygganmälan, kräva bygglov eller ställa krav på utformningen. Exempel på sådan miljö är de centrala delarna av Skänninge.

Krister Ramebäck bekräftar att antalet tillsynsärenden i Mjölby kommun ökar. Men han tycker inte att särskilt många handlat om Attefalls-fall.

– Vi åker inte runt och letar efter problem, säger han. De här båda fallen har dykt upp för att fastighetsägaren själv skickat in anmälan – om än i efterskott.

Och tillståndet får man om man hållit sig inom kraven. Men det blir förstås betydligt dyrare än om man gjort rätt från början.

– Det är så klart inte roligt att bli påförd en avgift. Men vi följer avgiftsreglerna i Plan- och byggförordningen, säger Krister Ramebäck.

Det här gäller för attefallshus

Komplementbyggnad, högst 25 kvm med maxhöjd 4 m. Kan vara bostadshus.

Eller tillbyggnad, max 15 kvm. Eller två takkupor i tak som saknar sådana.

Anmälan ska innehålla ritningar och situationsplan.

Anmälningsavgift, omkring 3 500–5 000 kronor.

Efter anmälan måste startbesked inväntas. Får tas i bruk först efter slutbesked.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sune Johansson