Lokal protest mot provbrytning

Aktionsgrupp Rädda Vättern (ARV) protesterar mot gruvföretaget Tasmans begäran att få börja provbrytningar i Norra Kärr innan tillståndet prövats och vunnit laga kraft.

19 juli 2013 15:35

Det vore mycket olämpligt och olyckligt att ge Tasman AB ett sådant tillstånd innan det beviljats i laga ordning, skriver ARV i ett brev undertecknat av sex av deras medlemmar.

Regionen har ingen aktiv gruva och den gruva som Tasman AB vill starta är av flera skäl omstridd, menar de.

Göra det i förtid

Skrivelsen är skickad till länsstyrelsen i Östergötland och Jönköpings län. Som Corren skrev tidigare i veckan är det upp till Östergötlands miljöprövningsdelegation besluta om gruvbolaget får börja provspränga och om det får göra det i förtid innan eventuella överklaganden har avgjorts.

Anför flera skäl

ARV anför flera skäl till att miljöprövningsdelegationen ska vänta med att ge tillstånd, att flera miljöaspekter är långt ifrån utredda, bland annat dammet, omfattande transporter av syra, påverkan på vatten och otydlighet om läget för gruvdammar, sandmagasin och var lakningsprocesser ska ske.

Dessutom har det kommit in 78 överklaganden mot gruvbolagets ansökan om bearbetningskoncession och 2 000 namnunderskrifter mot en gruvetablering i Norra Kärr.

Att under de omständigheterna ge Tasman AB detta tillstånd i förtid skulle kunna tolkas som att länsstyrelsen inte kan förhålla sig opartisk i frågan, skriver ARV.

– Vi vet inte om vi har formell rätt att yttra oss i denna fråga, men det är viktigt att länsstyrelserna är medvetna om att det finns en stark folkopinion mot gruvan, säger ARV:s ordförande Johan Elwing.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunilla Rech