"Kan vara kaptenen från fartyget Per Brahe"

Marinarkeologer har gjort oväntat fynd av skelettdelar där fartyget Per Brahe förliste utanför Hästholmen.

Nu bärgar sjöpolisen kvarlevorna.

22 oktober 2015 11:48

Det var marinarkeologen Lotta Mejsholm och Patrik Komorowski som i somras gjorde det oväntade fyndet av skelettdelar bland vrakgodset på sjöbotten. I samarbete med dykaren Peter Andersson har de gjort flera dykningar på platsen.

Peter Andersson har gjort hundratals dyk kring vraket under åren, och uppmärksammat ett flertal andra fynd. Men aldrig sett några kvarlevor av de saknade besättningsmännen.

– Det var ett stort och oerhört högtidligt ögonblick när vi gjorde fyndet av kvarlevorna, säger arkeologen fil.dr. Lotta Mejsholm.

Hon är projektledare för det fristående marinarkeologiska forskningsprojektet som handlar om att rekonstruera fartyget Per Brahes förlisningsförlopp och utreda orsakerna.

Förlisningen av ångfartyget Per Brahe i Vättern år 1918 är kanske mest känd för att ha orsakat konstnären John Bauers död. Den dramatiska händelsen har fler historier att berätta. Exempelvis att kapten Boija ansågs ensam bära ansvar för olyckan. Trots att det var rederiet som pressade sina kaptener att systematiskt överlasta fartygen.

Det oväntade fyndet på sjöbotten aktualiserar frågan om hur olyckan egentligen gick till.

Bärgningen skulle påbörjats idag, måndag tillsammans med polisen. På grund av dåliga väderförhållanden beslutades att skjuta upp arbetet till slutet av veckan.

Utredningsledare för bärgningen är Michael Franzèn från Mjölbypolisen.

– Det är polisens skyldighet att bärga kvarlevorna, och ta reda på vem det är, säger Michael Franzén.

Lotta Mejsholm och Michael Franzén är noga med att poängtera att man inte kan vara säker på om det är en besättningsman man äntligen hittat. Den rättsmedicinska undersökningen av skelettet kommer förhoppningsvis ge svar på vem den återfunna individen är. Enligt lagstiftningen är det polisen som ska bärga sådana här fynd. Akeologerna kommer att bidra med dokumentation och arkivforskning.

– Fyndplatsen talar dock mycket för att det är en besättningsman, säger Lotta Mejsholm.

Fartyget Per Brahe

Per Brahe var ett kombinerat passagerar- och lastfartyg som gick på Göta Kanal mellan Jönköping och Stockholm. En stormig höstnatt 1918 gick fartyget under med man och allt. Rederiet förnekade att fartyget skulle ha varit överlastat, man menade att lasten varit slarvigt surrad och illa placerad. I den rättsliga processen som följde på olyckan friskrevs också rederiet från allt ansvar. Det var fartygets kapten, menade man, som ensam var orsak till undergången – och 24 människors död. Kapten Boijas kropp återfanns aldrig, och seglivade rykten visste berätta att han hade överlevt och flytt till Amerika med skeppskassan.

.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!