Högtryck i bivärlden

Nu surras det. De östgötska bina dansar för fullt. Det närmar sig högsäsong i bikuporna.

27 maj 2014 09:22

I Klastorp har Mjölby/Mantorp biodlarförening en gemensam träffpunkt. Mellan Lidl och kyrkogårdsparkeringen har de 45 medlemmarna en träffpunkt tillsammans med de sammanlagt tusentals bina i bikuporna.

Varje tisdag kväll har de medlemsträffar. Då är också allmänheten välkommen.

Flera medlemmar har kupor här. Tolv bikupor är utplacerade runt det faluröda huset.

– Här kan vi träffas och diskutera biodling. Vi har också kurser här. Det är bra med en mötesplats där både yngre och äldre biodlare kan träffas, säger Tomas Kindell.

Han har varit intresserad av biodling ända sedan han var liten.

– Jag fick mitt första bisamhälle som nioåring. Men hittade ett redan när jag var sju, som jag betraktade som mitt, berättar Tomas Kindell.

– Biodling är en sund grej. Att jobba med biodling är hälsosamt. Man blir lugn av det, säger Rasudin Becirbegovic.

– Många yngre har nu börjat med biodling, berättar Anders Wanhainen.

De brukar börja säsongen med att fixa lite med huset och förbereda för bina. Då gör de i ordning ramarna, löder vaxkakor och mellanväggarna i bikuporna.

De berättar att de också har ett litet östgötskt bi-museum på ovanvåningen i huset.

Kurserna för biodlarna tycker de är viktiga. Den här sommaren kommer de lära sig om drottningodling och avel av nya bisamhällen.

– Här i Östergötland odlar vi från lugna bin. Alltid från unga drottningar, då blir bina lugnare, förklarar Tomas Kindell.

Nu är det full aktivitet på bina. De flyger från blomma till blomma för att hämta in protein.

De berättar att individantalet i en bikupa är från början på säsongen cirka 15 000 till 20 000, nu under sommaren växer antalet när bina kläcks. Lagom till högsäsongen har antalet ökats till cirka 80 000.

Biodling är viktigt.

Staten bidrar varje år till näringen av bin. EU-parlamentet har vid flera tillfällen antagit resolutioner om biodling och bihälsa. 2008 skrevs en resolution där kommissionen uppmanar att satsa mer på biodling på olika sätt. De vill bland annat se större resurser till forskning om bisjukdomar. 2010 antog EU-parlamentet en resolution där man uttrycker en stor oro över att honungsbina dör, och man uppmanar och ber kommissionen att vidta åtgärder.

– Bina är beroende av oss biodlare. Vi tar honungen, men vi ska också skydda bina mot kvalster och myror. De behöver människan.,säger Anders Wanhainen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!