Gula huset är sålt

Nu har det riksbekanta gula huset i Skänninge fått ny ägare.

4 januari 2016 10:12

Historien om det gula huset började i slutet av sommaren 2013. Huset blev en nationell snackis på grund av dess ”soluppgångstonade” gula färg på fasaden. Valet av färg har engagerat inte minst politiker, byggnadskontoret och länsstyrelsen. Efter flera års diskussion fram och tillbaka, hot om vite och efterföljande överklagan stod det till slut klart att huset inte behövde målas om. Strax efter att striden om den gula färgen på huset var färdigdiskuterad, valde dåvarande ägarna att lägga ut det för försäljning. Nu är det en ny ägare till huset. Priset för huset blev 1 225 000.

Frågan vi kanske undrar är om den nya ägaren kommer måla om, eller behålla den gult rikskända färgen på fasaden.

Gula huset

Redan i augusti 2013 blev kommunen underrättad i ett brev om färgen.

I april 2014 skriver kommunen till fastighetsägaren och påtalar färgens olämplighet.

November 2014 yttrar sig Östergötlands museum att färgen är ”främmande för Skänninge”

23 mars 2015 beslutar byggnadsnämnden att förelägga ägarna att ändra färgen, med hot om vite.

Oktober 2015 beslutar byggnadsnämnden att färgen ej behöver ändras.

Samma månad 2015 är villan till salu.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mia Karlsvärd