Fyra bud om byskolorna

Nedläggning eller inte av Normlösa och Västra Hargs skolor. Utbildningsnämnden i Mjölby vill att kommunstyrelsen avgör.

30 oktober 2014 13:00

Det är nämligen inte bara en utbildningsfråga – utan även angelägen för att bevara en levande landsbygd, resonerar nämnden. Det motiverar att kommunen tillskjuter andra medel utöver skolbudgeten, så att kostnaden för landsbygdsskolorna inte drabbar de övriga.

Att behålla skolorna har både för- och nackdelar, enligt den utredning som blev offentlig i fredags. Det som föranledde utredningen är att båda överskrider sin budget, trots att de två landsbygdsskolorna redan får mer pengar per elev än övriga skolor i kommunen.

Fyra alternativ ställs mot varandra:

* Nuvarande organisation.

* Nedläggning av båda skolorna med bibehållen förskola.

* Lägga ner endast en av dem.

* Flytta årskurs 4 och 5, behålla upp till och med årskurs 3.

Om inflyttningen till kommunen fortsätter krävs ändå nya skollokaler i Mantorp, oavsett vilket alternativ som väljs.

Utbildningsnämndens ordförande Jennifer Myrén har inte tagit ställning till hela rapporten.

– Jag ser med viss oro på landsbygdsskolorna. Det kan bli svårt att ha det så här. Det blir mer en fråga av kommunövergripande karaktär på grund av den valtekniska samverkan som har ingåtts.

Överenskommelsen mellan de styrande partierna S, C, KD och MP går bland annat ut på att ha kvar landsbygdsskolorna så långt det går.

För Tony Lingeby (C), ledamot i utbildningsnämnden, är det ett löfte ­– punkt slut.

– För mig är det självklart att skolorna ska vara kvar. Jag har varit ganska ensam, men nu är det fler i nämnden som tycker att det är en levande landsbygd vi ska ha. Landsbygdsskolorna är så oerhört viktiga.

Han är medveten om de pedagogiska nackdelarna med mindre skolor som utredningen pekar ut, bland annat att barnen får ett mindre socialt kontaktnät. Därför är han också av åsikten att upptagningsområdena för Normlösa/Västra Hargs skolor ska utvidgas eftersom det finns plats för fler elever.

Men det alternativet finns inte med i förutsättningarna politikerna gav tjänstemännen att utreda.

– Det missade man antagligen, säger han och vet inte riktigt vad det beror på.

Normlösa och Västra Hargs skolor har plats för fler upp till 100 elever vardera, och kommunen växer framför allt i östra delen och behöver därför utrymmen för fler klasser.

Förslaget att utöka upptagningsområdet har också kommit fram vid möten mellan kommunen och föräldrar till eleverna, enligt Jennifer Myrén.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!