Förening fixar gympan

Att samhällets elever inte har någon idrottshall löser man själva i byn. Samtidigt får man veta att skolans framtid är under utredning.

31 oktober 2014 15:26

Det är första vardagen på veckan. Det är också första dagen för eleverna på Västra Hargs skola att åka bussen några kilometer bort till Kulladal. Här kommer de en tid framöver att ha sina idrottslektioner medan deras vanliga idrottshall renoveras.

– Jag fick höra att skolan var drabbad av fuktskada från en av skolpersonalen. Då är det klart att vi i idrottsföreningen ställer upp, säger Maria Larsson ordförande i Västra Hargs idrottsförening.

Det är eleverna i årskurs två som är först ut att få ha idrott i Kulladal. Den här lokalen är dock inte främmande för de flesta av barnen. Här spelar de innebandy, har bollek, gymnastik, julfest eller andra aktiviteter som ordnas i Västra Harg.

– Vi är ett nätverk med olika viktiga delar i Västra Hargs samhälle. Vi har en skola, idrottsförening, byalag och affären, bland annat. Alla är viktiga pusselbitar som samverkar med varandra. Skulle en av pusselbitarna, exempelvis skolan försvinna blir det ett stort hål i Västra Harg, säger Maria Larsson.

I fredags offentliggjordes den utredning som kommunen gjort om landsbygdsskolorna. Där presenterades flera olika förslag på hur man ser på framtiden för Västra Harg och dess skola och även för Normlösa skola.

– Att vi bosatte oss här för sjutton år sedan berodde mycket på att det fanns en skola. Skulle skolan läggas ner tror jag att samhället kommer avfolkas, och även alla andra delar i samhället påverkas av det, säger Maria Larsson.

Barnens gymnastiklektion är nu i full gång. Corren åker vidare till Västra Hargs skola.

Skolan ligger vackert på en höjd omgärdad av grön skog.

I skoldelen går elever från förskoleklass till årskurs fem. Här finns också förskolan på ett av våningsplanen. Just nu finns 53 skolelever på skolan, med möjlighet för femton elever till ungefär, säger Eva-Lott Petersson, rektor på Västra Hargs skola och Vifolkaskolan.

– Det här är en underbar skola. Det enda som inte är underbart är att vi inte får pengarna att räcka till, säger Eva-Lott Petersson.

Skolans anslag räckte inte till förra året efter en ökad kostnad för extra elevresurser.

– Att ha en lite skola med bra ekonomiska resurser är positivt. Vi skulle behöva en större budget för att behålla kvalitén på skolan, både vad gäller personaltätheten och kompetensen.

Om elevantalet skulle öka skulle vi får högre skolpeng, säger Eva-Lott Petersson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mia Karlsvärd