Det illgula huset måste målas om

Under måndagsförmiddagen var byggnadsnämnden på plats för att själva bilda sig en uppfattning om det illgula huset i Skänninge.

23 mars 2015 10:34

Corren har flera gånger skrivit om det nymålade huset alldeles intill S:ta Ingrids klosterområde i norra Skänninge.

Fastighetsägaren har renoverat huset och valt en något udda kulör när husets fasad fått en välbehövlig uppfräschning.

Dessutom har två av husets väggar fått en skiftning från ljust gult nere vid husets sockel till en mer orange nyans vid takfoten.

En anställd på Östergötlands museum uppmärksammade den annorlunda färgsättningen och skickade ett brev till kommunen med frågan om fastighetsägaren verkligen fått byggnadslov för detta.

Så var inte fallet och byggnadskontoret föreslog att villaägaren med hot om vite skulle tvingas återställa den gamla kulören.

Vid nämndens förra möte sköts frågan om vitesföreläggande upp för att politikerna själva ville se huset i all sin färgprakt.

På måndagsförmiddagen samlades nämndens politiker på gatan utanför huset. Med sig hade de en tjänsteman från byggnadskontoret och en byggnadsantikvarie från länsmuseet.

Även ett team från SVT:s Östnytt fanns på plats för att rapportera om byggnadsnämndens utflykt i det vårkalla duggregnet.

Senare på måndagen hade nämnden sitt sammanträde och beslutade då att helt gå på tjänstemännens förslag. Husets färg är alltför avvikande från intilliggande hus och särskilt med tanke på att det ligger närmaste granne med ett klosterområde från 1200-talet med riksintresse.

Med hot om vite på dryga 22 000 kronor måste fastighetsägaren nu måla om huset i den ursprungliga nyansen, vilken lär ha varit ljust gul.

På en facebooksida för Skänningebor har huset blivit något av en snackis. Den övervägande delen av inläggen där är positiva till husets färg.

Många tycker att huset blivit fint, att den som bor i ett hus ska få välja färg, och att kommunen "lägger sig i" för mycket, medan något enstaka inlägg tycker att färgen är för skrikig. I ett av inläggen liknas huset vid en soluppgång.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!