Drygt hundra församlingsmedlemmar var på plats vid den festliga invigningen på lördagen. Festmässa firades.

– Detta är en dag med så mycket glädje och medmänsklig värme. Och särskilt från biskop Lucas, han sprider verkligen det, sade församlingsherde Kenneth Lindström.

Med utsikt över Sommens nordligaste vik ligger Blåviks kyrka. Den byggdes 1872 och invigdes 1873.

1929 restaurerades kyrkan då den bland annat avfärgades och orgelläktaren försågs med reliefprydnad. Så sent som 1957 fick Blåviks kyrka elektricitet installerad.

För fem år sedan började arbetet med att rusta upp kyrkan och nu är det äntligen klart.

I sin predikan vid invigningsmässan knöt biskop Martin Modéus ihop återinvigningen av kyrkan med besöket från Tanzania:

– Den tanzaniske biskopen Kibira sa: Ingen kyrka är så rik att den inte kan ta emot. Ingen kyrka är så fattig att den inte har något att ge. Sällan har jag hört det så välformulerat. Det gäller kyrkor och det gäller människor. Vi är kyrka tillsammans och är beroende av varandra. Vi är också alla, personligen, kyrka och har något att ge: var och en av oss har gåvor som vi kan ge för att rusta detta samhälle och denna värld. Ingen är undantagen.

För biskop Lucas var besöket en del i ett längre Sverigebesök. Han var full av lovord för Blåviks vackra kyrka och fick en minikopia att ta med sig hem till Mtwara i sydöstra Tanzania, precis vid gränsen till Moçambique.

– Fantastiskt. Så vacker. Vi kommer att bygga en precis likadan kyrka hos oss! utbrast biskopen.