Ännu fler backar ur vindkraften

Ansökningar om ett stort antal vindkraftverk i Ödeshögs kommun har åter en gång återtagits.

Projektören Rolf Pettersson ser kommunen som vindkraftsfientlig.

22 oktober 2015 17:15

– Både tjänstemän och politiker gör allt vad de kan för att hindra vindkraft.

Rolf Pettersson, RPG Vindkraft, har återtagit ansökningarna om sex vindkraftverk på Lysings häradsallmänning S:3 samt fyra vindkraftverk på Dal- och Lysings häradsallmänning S:1 och Sättra 2:1.

Han har formellt gjort det på uppdrag av Bror Larsson på Himna energi AB, kontraktsägaren med häradsallmänningarna. RPG Vindkraft har hjälpt Himna med ansökningarna.

Det blir allt tydligare att vindkraftsäventyret i skogs- och övergångsbygden påminner om sagan om de tio små negerpojkarna. Ansökningar gällande 19 av 27 vindkraftverk har återtagits det senaste halvåret.

Rebecka Bäck, kommunens plan- och byggchef, har inga indikationer på att någon av de ansökningar som är kvar blir återkallade. Det gäller Ryket (1 verk), Krokek (1 verk) och Järnstad (6 verk).

Rolf Pettersson säger att det finns flera anledningar till att ansökningarna återtagits. Vindkraftens dåliga lönsamhet är en, bygglovsavgifter på totalt cirka 250 000 kronor en annan.

– Grundorsaken är nog faktiskt politikernas ovilja. Vi har inte lust att stånga oss blodiga mot politiker som inte vill bygga över huvud taget. Ansökningarna kommer kanske att beredas under ett antal år till och kostar oss jättemycket pengar.

En kollega till Rolf Pettersson berömde nyligen de tjänstemän i kommunen som handlägger vindkraften och betecknade dem som "extremt kompetenta".

– Ja, jag trodde också att de nya tjänstemännen skulle vara bra. Men jag anser att de är påverkade av Rättvis vind och inte orkar stå emot, kommenterar Rolf Pettersson.

Genom att ansökningarna nu har dragits tillbaka så slipper projektörerna undan med en handläggningskostnad på cirka 5 000 kronor. När ansökningarna drogs tillbaka fanns vissa begärda kompletteringar kvar att göra och ytterligare granneutskick var att vänta.

Rebecka Bäck kommenterar Rolf Petterssons kritik. Hon säger:

– När vi anser att det finns brister i inlämnat material, och att kompletteringar behöver göras, så kan det uppfattas som negativt. Jag tycker ändå att vi har en god dialog med de sökande i vindkraftsärendena.

Hon tillbakavisar beskyllningen att tjänstemännen påverkas av Rättvis vinds agerande.

– Vi följer lagstiftningen och och att vi begär in kompletteringar är ju bara för att vi vill påskynda processen och få till så snabba beslut som möjligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!