2000-åriga brunnar funna i Mjölby

Arkeologerna har hittat ett område med brunnar från tiden för Kristi födelse. Fyndet gjordes i utkanten av Mjölby i samband med utgrävningarna för riksväg 50-bygget.

29 oktober 2010 07:55

- Det här är oerhört sällsynt. Det är sällan vi hittar något i trä från den här tiden, säger Maria Petersson, arkeolog från Riksantikvarieämbetet UV Öst.

Hon håller upp en något välvd träbit som kan vara en del av en träkärl.

Lufttät lagring

Anledningen till att träet har kunnat bevaras så länge beror på att det har legat lufttätt och fuktigt. För att inte vittra sönder ska biten genast skickas till konservator.

Området där brunnarna hittats är cirka fem meter i diameter och ligger strax utanför Hulje på en åker mellan Hultegården och Västergården.

Det handlar om fyra, fem olika brunnar omgärdade av risflätning som kan ha använts under äldre järnålder. Risflätningen eller brunnskorgarna ska kol 14-dateras.

Bro över bäck

Strax intill syns en stenpackning som kan ha varit en bro eller ett vadställe över ett dike eller en bäck.

Närheten till den dunge, där en av Östergötlands största skålgropslokaler är belägen, gör att arkeologerna misstänker att det här är en alldeles speciell plats. Det och läget nära ett vattendrag tyder att det kan ha genomförts olika religiösa riter - till exempel kopplade till fruktbarhet eller årstider.

Även de kokgropar som arkeologerna hittat lite längre bort är speciella eftersom de är så stora. Andra fynd är en glaspärla, benrester från djur, ännu mer träföremål, bland annat en räfsa. En större bosättning från samma tid finns också i ett område närmare motorvägen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!