Planerat fönsterbyte pausas efter kritik från förening

Veta skola ritades i jugendstil av Axel Brunskog 1905. Nu planeras byte av fönstren, men kommunen har pausat beställningen efter byggnadsvårdsföreningens upprop i sociala medier.
Veta skola ritades i jugendstil av Axel Brunskog 1905. Nu planeras byte av fönstren, men kommunen har pausat beställningen efter byggnadsvårdsföreningens upprop i sociala medier.

"Hallo där Mjölby kommun!" Svenska byggnadsvårdsföreningens upprop i sociala medier om ett planerat fönsterbyte i Veta skola fick snabbt genklang.

Mantorp 8 april 2021 08:40

Veta skola strax utanför Mantorp har många år på nacken. Skolan är ritad i jugendstil 1905 av den sedermera kände arkitekten Axel Brunskog, som även ritat bland annat Katedralskolan i Linköping.

undefined
Ett fönster på andra våningen har gjorts om till dörr, så att en brandtrappa kunnat installeras.

Skolan fungerar i dag som F-6-skola. Mjölby kommun har beslutat att byta fönstren i huset, eftersom de inte uppfyller nutida krav. Svenska byggnadsvårdsföreningen har reagerat mot planerna på att byta fönster och satt upp byggnaden på sin lista över hotade kulturarv. Men kommunen försvarar sig.

– Vi har fått ett föreläggande från räddningstjänsten, säger Viktor Broomé, fastighetschef i Mjölby. Skolan måste klara en utrymning, men också brandkraven. Vi försöker att följa lagstiftningen och har därför sökt och fått bygglov 2020 för att installera en brandtrappa och gjort om ett fönster till dörr på plan 2. Därefter har vi fått bygglov i år för att byta resterande fönster.

 

Han låter bekymrad. Klämd mellan dagens säkerhetskrav och önskemålen att bevara det gamla.

– Vi tycker att vi har efterlevt kraven, säger han. Vi har regelbundet kontakt med länsantikvarie och har bland annat sett om gamla stadshuset och rådhuset i Skänninge. Vi har inte haft kontakt med byggnadsvårdsföreningen och det bästa hade varit om vi haft en dialog innan vi hamnar på "svarta listan". Att tillfredsställa alla önskemål är ouppnåeligt, men vi försöker så gott vi kan.

– Det är inget hemligt vi håller på med. Men vi har inte beställt fönster än, utan vi avvaktar.

undefined
Ett originalfönster med gammalt cylinderglas och vinkelhakar i hörnen.

Att de gamla fönstren skulle vara i gott skick säger han inte stämmer riktigt. Fönsterkarmarna är murkna, fönsterbågarna är också dåliga. Fönsterhakarna är tröga, så man är orolig för att barn ska kunna klämma sig. Fönstren klarar inte heller nutida tillgänglighetskrav, förklarar han.

De nya fönstren är, i alla fall på håll, lika de gamla. Ytter- och innerdel är i trä, gångjärnen ska lackeras i samma kulör som fönstren, något som inte gjorts ännu på ett provfönster. Däremot saknas de hörnbeslag som håller ihop de gamla fönstren och det är inte heller gammalt glas.

undefined
Ett nytt provfönster. Tanken är att även gångjärnen ska lackeras i fönsterbågarnas kulör.

– Vi har tänkt på recycling genom att en lokal fönsterrenoverare tar hand om de gamla fönstren, säger Viktor Broomé. Vi tycker det är positivt att samarbeta med lokala företagare.

– Vi har inte brutit mot lagstiftningen. Vi har vägt in kraven och de nya fönstren klarar dem. Det är vi trygga i. Det är små, små skillnader, absolut, men vi får kompromissa.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa